jamk.fi

Elinkustannukset ja opintotuki

Elinkustannukset

Opiskelijan elinkustannukset sisältävät muun muassa asumisen, ruoan, kulkemisen julkisilla liikennevälineillä, opiskelumateriaalin, vaatteet ja vapaa-ajan harrastukset. Kuukausittaiset opiskelijan kulut ovat arviolta 750 - 1200 euroa riippuen opiskelijan yksilöllisistä tarpeista ja tavoista.

Opiskelun alussa on usein lisäkuluja, kuten asunnon vuokratakuu.

Suomen valtio tukee rahallisesti suurinta osaa suomalaisista opiskelijoista. Ulkomaiset opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelijatukeen vain tietyin ehdoin. Katso lisätietoja ulkomaalaisten opiskelijoiden opintotuesta Kelan sivuilta.

Opiskelijakunta veloittaa vuosittain jäsenmaksun rahoittaakseen toimintansa. Jäsenmaksun maksaneet opiskelijat ovat opiskelijakorttia näyttämällä oikeutettuja erilaisiin alennuksiin muun muassa opiskelijaruokailussa, julkisissa liikennevälineissä, vapaa-ajan toiminnassa, palveluissa ja kaupoissa. Lisätietoja opiskelijakunta JAMKOn jäsenyydestä ja jäseneduista.

Opintotuki

Voit saada valtion opintotukea korkeakouluopintoihisi, mikäli täytät opintotuen saamisen yleiset edellytykset. Myöntämisperusteina ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu ja taloudellisen tuen tarve. Päätoimiseksi opiskelu katsotaan silloin, kun opintoja kertyy 5 opintopistettä/kuukausi ja lisäksi 20 op/lukuvuosi. Valtion opintotukeen sisältyy opintoraha, yleinen asumistuki ja opintolainan valtiontakaus.

Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintotukea voit saada hakukuukauden alusta alkaen - et takautuvasti.

Käytettävissä olevat opintotukikuukaudet määräytyvät tutkinnon laajuuden mukaan ensimmäisestä läsnäololukukaudesta riippuen. Katso enimmäistukiajat Kelan sivuilta. Mikäli olet opiskellut aikaisemmin jo toisessa korkeakoulututkintoon johtavassa koulutus- tai tutkinto-ohjelmassa, mutta et ole valmistunut, vähennetään sinne käytetyt tukikuukaudet tähän tutkintoon käytettävissä olevasta määrästä.

Jos olet suorittanut loppuun yhden korkeakoulututkinnon, muihin korkeakouluopintoihin käytettävissäsi oleva tukiaika lasketaan vähentämällä jo käytetyt tukikuukaudet 70:stä, mikäli toinen tutkinto on aloitettu ennen 1.8.2014. Mikäli toinen tutkinto on aloitettu 1.8.2014 tai sen jälkeen, on yhteinen tukiaika 64 kk. Jos toinen tutkinto on aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen, on yhteinen tukiaika 54 kk.

Opintotukeen liittyviä useimmin kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen on koottu Kelan sivuille: Opintotuen keskustelupalsta.

Ateriatuki

Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana saat alennusta opiskelijaruokalan aterioiden hinnoista esittämällä opiskelijakortin tai Kelan ateriatukikortin. Saat opiskelijahintaisen aterian myös muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijaravintoloissa. Tukeen oikeuttavan Kelan ateriatukikortin saat opiskelijapalveluista.

Katso lisätietoja.

Kesäopintotuki

Voit saada opintoihisi kesäopintotukea, mikäli opintojesi laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä/kuukausi.

Erillistä selvitystä kesäopinnoista ei enää vaadita, mutta opintojen riittävä edistyminen tarkistetaan syksyllä Kelan vuosittaisessa edistymisen seurannassa. Tällöin tarkistetaan edellisen lukuvuoden aikana käytetyt opintotukikuukaudet (kesätukikuukaudet mukaan luettuna) sekä kyseisenä aikana suoritetut opintopisteet. Edistyminen on riittävää, kun opintopisteitä kertyy vähintään 5 op/tukikuukausi ja lisäksi vähintään 20 op/lukuvuosi.

Katso lisätiedot ja hakuohjeet Kelan sivuilta ja kesäopintoinfosta (Elmo-opiskelijaintra, vaatii kirjautumisen).

Opintotuki ulkomaan opintoihin

Opintotukea voidaan myöntää myös opintoihin ulkomailla, jos ne sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Hae ulkomaan opintotukea hyvissä ajoin ennen ulkomaille lähtöä Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemukseen tarvitaan:

Muista käydä keskustelut hyvissä ajoin kv-toimiston ja/tai kv-koordinaattorisi kanssa ja huolehdi merkintä Asioon jo suunnitteluvaiheessa, koska sitä kautta tieto tarvittaessa tarkistetaan Kelaa varten.

Jos ulkomaan jakso ajoittuu vain kesäaikaan, riittää opintojen laajuudeksi joko 5 op/tukikuukausi tai 18 pv opintoja/kk. Tässäkin edellytys on, että kokonaisedistyminen koko lukuvuonna on ollut riittävä.

Lue lisää | JAMKin lomakkeet

Sairastaminen ja opintotuki

Kelan ohjeistuksen mukaan voit saada opintotukea jos sairaus kestää enintään 2 kk. Lääkärisi kanssa neuvoteltuasi voit saada asianmukaisen lääkärinlausunnon hakeaksesi sairausvakuutuspäivärahaa. Sen aikana on sinulla oikeus opiskella enintään 3 op/kk menettämättä  sv-päivärahaa, mikäli se ei hidasta toipumista.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

Opintotuki ohjeajan ylittyessä

Jos opintosi eivät valmistu ohjeajassa, mutta kokonaisedistymisesi on riittävä (vähintään 5 op/tukikk) sinun on mahdollista saada opintotukea ylimenevälle ajalle  Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta: Kelan OT15-hakemus

JAMKin lomakkeet

Tukikuukausien loputtua

Voit saada jatkoa opintotukeen erityisen painavista syistä korkeintaan 9 kuukautta, kun enimmäistukikuukaudet on käytetty. Opintojasi voi olla jäljellä enintään 75 opintopistettä ja opintojesi hidastumiseen pitää olla terveydellinen tai vaikeaan elämäntilanteeseen liittyvä syy. Kela hoitaa nämä ns. enimmäistukiajan pidennykset. Voit kysyä ohjeita ja tietoja vaadittavista liitteistä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintotukineuvojalta.

Valtion opintotuki aikuisille

Mikäli opiskelet ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa tai muissa aikuiskoulutuksissa, sinun on mahdollista hakea opintoihisi opintotukea. Sinun tulee täyttää opintotuen saamisen yleiset ehdot ja suorittaa keskimäärin 5 opintopistettä/kuukausi ja lisäksi vähintään 20 op/lukuvuosi. Toimita opintotukihakemus suoraan Kelalle käyttäen sähköistä asiointipalvelua.

Lue lisää Kelan sivuilta

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki

Jos olet ollut jo työelämässä, saattaa sinulla olla mahdollisuus tietyin edellytyksin hakea tukea opiskeluun Koulutusrahastolta. Katso edellytykset aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustukea saava ei voi saada samanaikaisesti valtion opintotukea, mutta opintolainan lainantakauksen voi saada. Lisätietoja: Koulutusrahaston www-sivut.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etenemisestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla.

Lisätietoja:
Työttömyysetuuksista TE-toimiston koulutusneuvonta
Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu, omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna.

Kysy meiltä opintotuesta

Räsänen Katja

Räsänen Katja

Koordinaattori, Coordinator
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Hallinto, Administration
+358408488605
Kotamäki Saija

Kotamäki Saija

Opintosihteeri, Student Services Secretary
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405879946

Lisätietoja opintotuesta

Opintotuki ja hakemusten käsittely: Kelan www-sivut tai

  • suomenkielinen neuvonta 020 692 209
  • information på svenska 020 692 229