Valinnaisen opintojakson tarkoituksena on syventää sekä täydentää opiskelijan osaamista hänen tarpeidensa ja mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti. Opiskelija laatii valinnaisten opintojen suunnitelman osana henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa. Opintojen sisältö, joka on jotain muuta kuin omiin työtehtäviin kuuluvaa, sovitaan oman kouluttajan kanssa. Hänen hyväksyntänsä jälkeen opiskelija voi aloittaa valitsemansa opinnot.

Valinnaiseksi opintojaksoksi voi esittää myös muun koulutuksen, jonka opiskelija on suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana (1.8.2011 jälkeen). Opintojakson hyväksilukeminen tapahtuu lähettämällä korvaavuushakemus ja todistukset opintosuorituksista ammatillisen opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle (liite 4). Lisäksi opiskelija dokumentoi osaamisensa portfolioonsa.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa syventää ohjauksellista osaamistaan ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeidensa mukaisesti.

Opintojakson suorittaminen

Valinnainen opintojakso voidaan suorittaa yhden tai useamman vaihtoehdon mukaan:

  1. valitsemalla opettajakorkeakoulun järjestämistä valinnaisten opintojen tai täydennyskoulutus- vaihtoehdoista,
  2. kirjallisuusesseinä,
  3. suorittamalla muita ohjauksen alan tai sitä tukevia opintoja,
  4. hyväksilukemalla aikaisemmin suoritettuja opintoja, jotka tukevat ja syventävät opiskelijan ammatillista osaamista. Samoja opintoja ei voi hyväksilukea useampaan kuin yhteen opintojaksoon,
  5. suorittamalla ylimääräisiä verkostoharjoitteluja tai
  6. muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Opettajakorkeakoulun järjestämät valinnaiset viiden opintopisteen laajuiset opintojaksot ilmoitetaan ASIO-järjestelmän kautta syksyllä 2014. Myös opintojaksojen kuvaukset ja opintoihin ilmoittautuminen löytyvät ASIO-järjestelmästä. Opintojaksoille ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksot toteutetaan, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä (vähintään 16). ASIO-järjestelmästä voi reaaliaikaisesti tarkistaa tekemänsä opintojaksoilmoittautumiset. Järjestelmästä voi myös tarvittaessa itse poistaa ilmoittautumisen. Opettajakorkeakoulun järjestämät täydennyskoulutukset ovat myös käytettävissä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty
Arviointikriteerit, hyväksytty suoritus

Erillisten koulutusten hyväksytty suorittaminen, kirjallisuusesseissä sovelletaan oppimistehtävien arviointikriteerejä.