Aikataulu: 19.1. – 28.4.2016
Ohjaaja: Satu Aksovaara
Toteutus: verkossa

Opintojakson aikana perehdyt yrittäjyyskasvatukseen osana opettajan työtä. Kehität omaa yrittäjyyskasvatusosaamisesta sisällöllisesti sekä menetelmällisesti. Tutustut yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden kehittymisen tukemiseksi laadittuihin oman organisaatiosi käytänteisiin ja jaat, opi ja toimit opiskelijakollegoidesi vertaisohjaajana.

Opintojakso toteutetaan verkossa 19.1. – 28.4.2016.

Osallistujien enimmäismäärä opintojaksolla on 20 opiskelijaa

Osaamistavoitteet

Opettajalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössään.

Sisältö

 • Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden käsitteet
 • Yrittäjyyskasvatus koulutusorganisaation strategiassa, opetussuunnitelmassa ja käytänteissä
 • Yrittäjyys osaamisena ja toimintatapana
 • Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset ratkaisut
 • Yrittäjyyskasvatuksen toimijat, verkostot ja tuki
 • Yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintakulttuuri

Arviointiaineisto

 • Oppimistehtävät

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan työelämä- ja yrittäjyysosaamista, kehittämisosaamista, uuden teknologian osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:
 

 

Hyväksyttävä osaaminen

Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen

 • Opiskelija hallitsee oman alansa yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun sekä toteuttamisen sisällölliset ja menetelmälliset periaatteet.

Kehittämisosaaminen

 • Opiskelijalla on valmiuksia ja tahtoa kehittää omaa tai yhteisönsä toimintaa yrittäjyyskasvatuksessa ja osallistua rakentavasti yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.

Uuden teknologian osaaminen

 • Opiskelija hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia opiskelussaan, vertaisohjuksessa opintojaksolla, ja hänellä on valmiuksia soveltaa niitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla omaan ja yhteisönsä yrittäjyyskasvatustoimintaan.

Tiedonhallintaosaaminen

 • Opiskelija etsii ja valikoi kriittisesti sellaista teoreettista ja käytännöllistä tietoa, joka palvelee sekä hänen että yhteisön yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittymistä sekä tiedon käyttöä oppimisen edistämisessä.

Reflektio-osaaminen

 • Opiskelija arvioi realistisesti ja kriittisesti oman ja yhteisönsä yrittäjyyskasvatustoiminnan lähtökohtia ja osaamista ja asettaa uusia tavoitteita oman ja yhteisönsä toiminnan kehittämiseksi yrittäjyyskasvatuksessa.

 Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty