Aikataulu: 15.11.2015 – 15.4.2016
Ohjaaja: Marja Vuortama-Räsänen
Toteutus: verkossa

Inspiroidu kestävästä kehityksestä -opintojakso inspiroi monipuoliseen tiedonhankintaan, tiedon jakamiseen, oman oppimisen arviointiin sekä suuntaamaan omaa oppimista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa opetustyötä kestävälle pohjalle. Pyrkimyksenä on innostaa sinua vahvistamaan kestävän kehityksen tietämystäsi ja integroimaan sitä oleelliseksi osaksi opettajan työtäsi. Kestävä kehitys on elinikäisen oppimisen valmius ja sellaisenaan se kuuluu kasvatus- ja opetustyön arvoperustaan.

Kestävän kehityksen opintojakso on oppimista ja työtä tulevaisuuden hyväksi. Opintojakso inspiroi ja ohjaa sinua kansainvälisyyskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen poluille. Opintojakson tavoitteena on ohjata sinua hahmottamaan kestävää kehitystä ja sen ulottuvuuksia kansainvälisestä, kansallisesta, paikallisesta ja henkilökohtaisesta näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on, että opit käsittelemään omaa henkilökohtaista suhdettasi kestävään kehitykseen. Opintojakso on ohjenuora kestävään kehitykseen ohjaavan työn aloittamiselle tai jo käynnistyneen työn jatkokehittelylle omassa opetuksessasi, oppilaitosyhteisössäsi ja sen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä.

Opintojakso toteutetaan täysin verkossa. Opintojakso avautuu 15.11.2015 ja on avoinna 15.4.2016 saakka.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen kestävän kehityksen periaatteista toimintaympäristönsä eri tasoilla ja ymmärtää niiden merkityksen opettajan työssä elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Opiskelijalla on valmiudet seurata kestävään kehitykseen liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä ja hän osaa soveltaa tätä tietoa oma opetuksensa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

 • Kestävä kehitys kansainvälisen todellisuuden näkökulmasta
 • Kestävä kehitys kansallisesta näkökulmasta
 • Kestävä kehitys paikallisesta näkökulmasta
 • Kestävä kehitys henkilökohtaisesta näkökulmasta

Arviointiaineisto

 • oppimistehtävät
 • kokoava itsearviointi

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan toimintaympäristöosaamista, kehittämisosaamista, reflektio-osaamista, tiedonhallintaosaamista ja uuden teknologian osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:
 

  Hyväksyttävä osaaminen
Toimintaympäristöosaaminen
 • Opiskelija osaa tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista: kansainvälisestä, kansallisesta ja paikallisesta näkökulmasta.
Kehittämisosaaminen
 • Opiskelijalla on valmiuksia tutkia ja kehittää työtään ottamalla huomioon kestävän kehityksen näkökulmia kansainvälisestä tai paikallisesta  näkökulmasta.
Reflektio-osaaminen
 • Opiskelijalla on valmiuksia tiedostaa omaa käyttöteoriaansa ja työstää sitä edelleen.
Tiedonhallintaosaaminen
 • Opiskelijalla on valmiuksia tutkia työtään, monipuoliseen tiedonhankintaan sekä valmiuksia soveltaa tietoa kestävää kehitystä edistävässä opetuksessa ja ohjauksessa.
Uuden teknologian osaaminen
 • Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa uuden teknologian mahdollisuuksia kestävää kehitystä edistävässä opetuksessa ja ohjauksessa.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty