Aikataulu: 10.12.2015 – 28.2.2016
Ohjaaja: Kaija Peuna
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 10.12.2015 ja 10.2.2016 klo 9-16

Tällä valinnaisella opintojaksolla sinulla on tilaisuus perehtyä lähtökohdiltaan erilaisiin oppijoihin. Kehität myös valmiuksiasi kohdata erilaisia oppijoita ja osaamistasi heidän oppimisensa ja ammatillisen kasvunsa ohjaamisessa.

Opintojaksoon sisältyy kaksi lähipäivää ja ohjattua etätyöskentelyä. Osallistuminen lähipäiviin on välttämätöntä. Lähipäivien työskentely perustuu osallistujien kysymyksiin ja työssä kohtaamiin haasteellisiin tilanteisiin.

Opintojakso toteutetaan 10.12.2015 – 28.2.2016 välisenä aikana. Opintojakson aloittava lähipäivä järjestetään Jyväskylässä 10.12. klo 9-16. Toinen lähipäivä on 10.2. klo 9-16. Opintojakso päättyy 28.2.2015, jolloin Optima-alusta sulkeutuu.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 30 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää, mitä oppijoiden moninaisuus merkitsee opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelijalla on valmiuksia kohdata, opettaa ja ohjata lähtökohdiltaan erilaisia opiskelijoita ja tukea heidän ammatillista kasvuaan. Opiskelija on perehtynyt valitsemiinsa oppimisen erityisvaikeuksiin tai muihin oppimista haittaaviin vaikeuksiin. Opiskelija tietää, miten voi omassa opetuksessaan tukea monenlaisten oppijoiden oppimista ja mitkä ovat oppilaitoksen keinot järjestää erityistä tukea/inklusiivista opetusta.

Sisältö

 • Oppimisen erityisvaikeudet, esim. luki- ja matematiikan vaikeudet sekä kielelliset erityisvaikeudet
 • Muut oppimisen vaikeudet, esim. mielenterveyden haasteet ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt (esimerkkinä Aspergerin oireyhtymä)
 • Opetukselliset ratkaisut
 • Oppilaitoksen tukikeinot

Arviointiaineisto

 • etätyöskentely
 • oppimistehtävät
 • lähipäiviin osallistuminen

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan oppijaosaamista, opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista sekä reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:
 

 

Hyväksyttävä osaaminen

Oppijaosaaminen

 • Opiskelija tiedostaa yksilöllisen oppimisen sekä ammatillisen kasvun reunaehtoja ja edellytyksiä ja osaa soveltaa tätä tietoa opetuksen ja ohjauksen käytäntöihin.

Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen

 • Opiskelija osaa ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset oppimisen lähtökohdat opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa, oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa.

Reflektio-osaaminen

 • Opiskelija kykenee tarkastelemaan ja arvioimaan realistisesti omaa suhdettaan ihmisen erilaisuuteen ja oppimiseen. Hän osaa asettaa uusia kehittymisen tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty