Aikataulu: 27.10.  22.12.2015
Ohjaaja: Satu Aksovaara
Toteutus: verkossa

Opintojakson aikana perehdyt digitaalisten aineistojen monimuotoisuuteen ja eOppimateriaalien tekijöihin. Opit etsimään, valitsemaan ja jakamaan tietovarantoja monipuolistaaksesi oppimista. Syvennyt digitaalisten aineistojen kuluttamiseen liittyviin tekijänoikeuksiin. Tutustut verkostojen merkitykseen digitaalisten aineistojen, oppimateriaalien ja aihioiden löytämisessä ja tuotat eOppimateriaalin verkostoitumisen tietoteknisistä sovelluksista yhdessä vertaisoppijoidesi kanssa.

Opintojakso toteutetaan verkossa ajalla 27.10.  22.12.2015.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opettajalla on valmiuksia etsiä ja valita digitaalisia tietovarantoja erilaisista läheistä opetuksensa ja oppimisen tueksi. Hän noudattaa tekijänoikeuslainsäädäntöä käyttäessään ja jakaessaan tietoa. Opettaja osaa toimia tietotyöläisenä pitäessään yllä ja jakaessaan omaa digitaalista kirjastoaan. Tiedon louhintaan hän käyttää erilaisia verkostoja ja tietoteknisiä sovelluksia.

Sisältö

 • Digitaaliset tietovarannot ja tiedon etsiminen
 • eOppimateriaalit ja eOppimateriaalin laatu
 • Tekijänoikeudet ja niiden soveltaminen opetuksessa ja oppimisessa
 • Oman digitaalisen kirjaston merkitys ja sen perustaminen
 • Verkostoituminen ja sosiaalisen median mahdollisuudet

Arviointiaineisto

 • Oppimistehtävät

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan työelämä- ja yrittäjyysosaamista, kehittämisosaamista, uuden teknologian osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen
 • Opiskelija osaa etsiä oman alansa eOppimateriaalia erilaisista palveluista ja käyttää oman alansa yritysten tuottamaa aineistoa osana opetustaan. Hän ymmärtää verkostoitumisen merkityksen ja osaa toimia opettaja- ja asiantuntijaverkostoissa.
Kehittämisosaaminen
 • Opiskelijalla on valmiuksia ja tahtoa kehittää omaa tai yhteisönsä toimintaa digitaalisten varantojen käytössä osana suunnittelemaansa oppimisprosessia.
Uuden teknologian osaaminen
 • Opiskelija hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia etsiessään, koostaessaan ja jakaessaan eOppimateriaalia.
Tiedonhallintaosaaminen
 • Opiskelija etsii ja valikoi pedagogisin perustein digitaalisia tietovarantoja ja eOppimateriaalia, joka palvelee sekä hänen että opiskelijoiden oppimista. Hän toimii tietotyöläisen tavoin pitäessään yllä omaa digitaalista kirjastoaan ja hän osaa kannustaa opiskelijoita digitaalisen tiedon hallintaan.
Reflektio-osaaminen
 • Opiskelija arvioi omaa osaamistaan ja asettaa uusia tavoitteita oman ja opiskelijoiden toiminnan kehittämiseksi tiedon etsimisessä, arvioinnissa ja digitaalisen aineistojen hallinnassa.

 

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty