Aikataulu: 17.2. – 14.4.2015
Ohjaaja: Anneli Muuronen
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 17.2. ja 14.4.2015

Tällä valinnaisella opintojaksolla perehdyt työssäoppimiseen ja lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden työssäoppimisen ohjaukseen. Opintojaksolla kehität osaamistasi myös yksilöllisiin tavoitteisiin perustuvien työssäoppimisen ohjaussuunnitelmien laatimisessa ja työpaikkaohjaajien opastamisessa.

Opintojaksoon sisältyy kaksi lähipäivää ja ohjattua etätyöskentelyä yksin tai työparin kanssa.

Opintojakso toteutetaan 17.2. – 14.4.2015 välisenä aikana. Opintojakson aloittava lähipäivä järjestetään Jyväskylässä 17.2. ja opintojakso päättyy 14.4. Jyväskylässä järjestettävään lähipäivään.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelijalla on käsitys työssäoppimisesta ja miten se edistää ammattiin oppimista. Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa oppimisen lähtökohdiltaan erilaisten opiskelijoiden työssäoppimista ja työssäoppimisen ohjaamista. Opiskelija on perehtynyt työssäoppimista käsittelevään kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin sekä oppilaitoksen työssäoppimisen suunnitelmaan. Hän osaa laatia opiskelijan yksilöllisiin oppimisen tavoitteisiin perustuvan työssäoppimisen ohjaussuunnitelman. Hän osaa opastaa työpaikkaohjaajia opiskelijan ohjaamisessa

Sisältö

  • Työssäoppiminen osana ammattiin oppimista
  • Opiskelijan yksilölliset oppimisen lähtökohdat
  • Oppilaitoksen työssäoppimisen suunnitelma ja opiskelijan ohjaussuunnitelma

Arviointiaineisto

  • etätyöskentely,
  • oppimistehtävät,
  • lähipäiviin osallistuminen.

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan oppijaosaamista, opetus-, ohjaus ja arviointiosaamista, ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

 

Hyväksyttävä osaaminen

Oppijaosaaminen

  • Opiskelija tiedostaa yksilöllisen oppimisen sekä ammatillisen kasvun reunaehtoja ja edellytyksiä ja osaa soveltaa tätä tietoa työssäoppimisen ohjauksen.

Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen

  • Opiskelija osaa ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset oppimisen lähtökohdat työssäoppimisen suunnittelussa, toteutuksessa, oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa.

Reflektio-osaaminen

  • Opiskelija kykenee tarkastelemaan ja arvioimaan realistisesti omaa suhdettaan ihmisen erilaisuuteen ja oppimiseen. Hän osaa asettaa uusia kehittymisen tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.

 Arviointiasteikko

  • Hyväksytty/Hylätty