Valinnaisten opintojen tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy johonkin opettajankoulutuksen tavoitteita ja omia oppimistavoitteitaan tukevaan asiaan, siten laajentaen tai syventäen osaamistaan.  Valinnaisten opintojen laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. Opinnot voivat koostua joko yksittäisistä,  vähintään 10 op:n laajuisista opinnoista tai kahdesta 5 op:n laajuisista opinnoista.

Valinnaisten opintojen suunnittelu on osa opintojen alkuvaiheen henkilökohtaista opiskelusuunnittelua.  Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia valinnaisia opintoja voi suorittaa minä tahansa opiskeluvuonna. Valinnaisten tarjonta voi muuttua lukuvuosittain. Valinnaisiksi opinnoiksi voit opintojesi kuluessa esittää myös jonkin muun, vähintään viiden opintopisteen laajuisen koulutuksen, jonka suoritat opettajankoulutuksen aikana tai jonka olet suorittanut jossain muussa oppilaitoksessa 1.1.2012 jälkeen. Esitettävän koulutuksen tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöiltään sellainen, että se tukee opettajankoulutuksen tavoitteita. Halutessasi tällä tavoin hyväksilukea valinnaiset opinnot, lähetä korvaavuushakemus (julkaistaan elokuussa 2014) ja todistus opintoihisi sisällytettävästä suorituksesta opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle.

Lukuvuonna 2014-15 opettajakorkeakoulu tarjoaa seuraavat 5 op:n laajuiset opintojaksot. Opiskelija voi valita näistä yhden tai kaksi omia tavoitteitaan tukeviksi opinnoiksi.

Lukuvuonna 2018-2019 tarjolla olevat opintojaksot näet täältä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kirjasto tarjoaa opettajakorkeakoulun opiskelijoille valinnaiseksi opintojaksoksi soveltuvan opintojakson

Ilmoittautuminen opettajakorkeakoulun ja Kirjaston tarjoamiin valinnaisiin opintoihin tapahtuu ASIO-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 6.10.2014 ja päättyy 17.10.2014. Ilmoittautumisaika Kirjaston järjestämälle opintojaksolle ilmoitetaan erikseen. Opintojaksoille ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksot toteutetaan, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä (vähintään 16). Jos jokin opintojakso peruutetaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, järjestetään opiskelijoille mahdollisuus ilmoittautua jollekin sellaiselle opintojaksolle, jossa ensimmäisen ilmoittautumiskierroksen jälkeen on vielä opiskelupaikkoja. Mahdollinen toinen hakukierros järjestetään ennen lokakuun loppua.

ASIO-järjestelmästä voi ilmoittautumisaikana reaaliaikaisesti tarkistaa tekemänsä opintojaksoilmoittautumiset ja tarvittaessa myös poistaa ilmoittautumisensa tai muuttaa niitä.

Opettajakorkeakoulun opiskelijoilla on käytettävissään myös ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot. Opinnot toteutetaan jaksoissa ja niille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ko. jaksojen aikana. Opinnot on suunniteltu ammattikorkeakoulun muiden opiskelijoiden tarpeisiin, mutta niistä voi löytyä myös opettajankoulutuksen henkilökohtaisia tavoitteita tukevaa tarjontaa. Valinnaiset opinnot voivat koostua myös kieli- ja viestintäopinnoista.

Käytössäsi ovat myös Suomen VirtuaaliAMK-verkoston koulutuspalvelut.