Opettajankoulutuksen opinnot 2014-2015

Lukijalle

» Käsikirja tulostettavassa muodossa (pdf)

Käsikirja on se osa ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opasta, josta selviävät keskeiset opettajan pedagogisia opintoja koskevat asiat. Käsikirjan tärkein tavoite on auttaa ja tukea Sinua opintojesi suunnittelussa ja opettajankoulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Ammattikorkeakouluasetuksen (546/2013) mukaan ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle 1) tiedot ja taidot ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista sekä 2) valmiudet kehittää opetusalaansa ottaen huomioon ammattien ja työelämän kehittyminen. Jokainen maamme viidestä ammatillisesta opettajakorkeakoulusta on omassa oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitelmassaan tulkinnut näitä asetuksen tavoitteita omalla tavallaan. Tästä käsikirjasta ja opetussuunnitelman perusteista löydät meidän tulkintamme.

Euroopan Unionissa on hahmoteltu koko Unionia koskevia opettajan yleisiä osaamisalueita. Niiden mukaan opettajalla tulee olla valmiudet: 1) toimia informaation, teknologian ja tiedon kanssa, 2) työskennellä muiden ihmisten – opiskelijoiden, kollegoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden – kanssa, ja 3) toimia paikallisella, alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa määritetyt opettajan osaamisalueet, jotka ovat opetussuunnitelman perustana, ovat näiden tavoitteiden mukaisia.

Tässä käsikirjassa kuvataan opettajankoulutuksen opintoihin sisältyvät opintojaksot. Kaikista opintojaksoista on kuvattu osaamistavoitteet, keskeiset sisällöt, arviointiaineistot, arviointikriteerit ja arviointiasteikko. Portfoliotyöskentely -opintojakson, Oppimisen ohjaaminen -opintojakson ja Pedagoginen kehittämistyö -opintojakson oppimistehtävät on kuvattu käsikirjassa. Kuvaukset muiden opintojaksojen oppimistehtävistä ovat Optima-oppimisympäristössä kunkin opintojakson omassa työtilassa.