Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Opettajankoulutuksen lomakkeet

Lomakkeet ja ohjeet lukuvuonna 2013 - 2014 opintonsa aloittaneille.

Opiskeluoikeus

Poissaolohakemus (doc)
Hakemus ja ohje opiskeluoikeuden palauttamiseksi (doc)

Harkinnanvarainen lisäaika - sähköinen hakemus opiskeluoikeusajan jatkamiseksi

Ohjeet
harkinnanvaraisen lisäajan hakemiseen löytyvät opinto-oppaasta.
Hakemuslomake löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä Sähköinen asiointi -vimpaimesta, kohdasta Lomakkeet -> 2 Opintojen aikana, Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen. Hakemuksen liitteeksi opiskelijan on lisättävä hyväksytty opintosuunnitelma (pdf) sekä kuitti käsittelymaksusta (pdf). Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä.

Eroaminen JAMKista - Ilmoitus opintojen lopettamisesta
Eroilmoitus löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä Sähköinen asiointi –vimpaimesta, kohdasta Lomakkeet -> 3 Opintojen päättyessä. Palauttamalla tämän lomakkeen eroat lopullisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Eroamispäivä on aikaisintaan se päivä, jolloin ilmoitus saapuu JAMKiin. Varmista, että kaikki suorituksesi on kirjattu opintorekisteriin. Eronneelle opiskelijalle ei voi enää kirjata opintosuorituksia.

Opintojen hyväksiluku

Hyväksilukemisen periaatteet ja ohjeet lv. 2013-2014 (pdf)
Opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen
Osaamisen tunnistaminen ja arviointi

Oppimisen ohjaaminen -opintojakso

Lomakkeet opiskelijalle, ohjaavalle opettajalle, vertaisohjaajalle ja kouluttajalle. (Opiskelijalla ei työsuhdetta yhteistyöoppilaitokseen)

Opetuskokonaisuuden suunnittelulomake (doc)
Oppimisen ohjaamistilanteiden suunnittelulomake (doc)
Palautelomake oppimisen ohjaamistilannetta varten (doc)
Ohje opiskelijalle - Yhteistyöoppilaitosten tietojen rekisteröinti ja sopimukset (pdf)

 

Ohjaavan opettajan materiaalit:

Perehdytyskirje Oppimisen ohjaaminen -opintojaksoa varten (pdf)
Saatekirje ohjaaville opettajille (pdf)
Saatekirje JAMKin ohjaaville opettajille (pdf)
Palkkiolomakkeen täyttöohje (pdf)
JAMKin palkkiolomake (doc)

 

Lomakkeet opiskelijalle, kollegaohjaajalle, vertaisohjaajalle ja kouluttajalle. (Opiskelija työsuhteessa yhteistyöoppilaitokseen)

Opetuskokonaisuuden suunnittelulomake (doc)
Oppimisen ohjaamistilanteiden suunnittelulomake (doc)
Palautelomake oppimisen ohjaamistilannetta varten (doc)
Perehdytyskirje Oppimisen ohjaaminen -opintojaksoa varten (pdf)
Kollegapalaute (doc)

Todistuksen hakeminen

Ohjeet todistuksen hakuun sekä hakemusten käsittelypäivämäärät 

Todistushakemus löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä Sähköinen asiointi –vimpaimesta, kohdasta Lomakkeet -> 3 Opintojen päättyessä.