Opintojakson voi korvata aikaisempien opintojen / työkokemuksen todistuksella Opintojakson voi suorittaa aiemmin hankitun osaamisen osoittamisella
Opintojaksot

Ammatillisen erityisopetuksen perusteet verkko-opintokokonaisuus 5 op(suoritettu 1.8.2005 jälkeen)

Valinnaiset opinnot 5 op(suoritettu 1.8.2012 jälkeen)

Muuttuva toimintaympäristö 8 op

Yksilölliset opetusjärjestelyt 20 op

Osaamisen tunnustamisen tai opintojen korvaamisen hakumenettely Korvaavuushakemus ja todistus suoritetuista opinnoista opintojen ohjaajalle. Arviointiaineisto ja hakemus osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten vastuukouluttajalle.
Hakemuksen käsittely

Opintojen ohjaaja käsittelee hakemuksen ja päättää korvaavuuden hyväksymisestä.

Kielteisessä tapauksessa hän perustelee päätöksensä. Opiskelijalle lähetetään kopio päätöksestä.

Korvaavuuteen perustuva hyväksilukeminen merkitään opintorekisteriin opintotoimistossa (merkintä M).

Vastuukouluttaja käsittelee hakemuksen ja päättää osaamisen tunnustamisesta.

Kielteisessä tapauksessa hän perustelee päätöksensä. Opiskelijalle lähetetään kopio päätöksestä.

Korvaavuuteen perustuva hyväksilukeminen merkitään opintorekisteriin opintotoimistossa (merkintä M).