Opintojakson voi korvata aikaisempien opintojen / työkokemuksen todistuksella 

Opintojakson voi suorittaa aiemmin hankitun osaamisen osoittamisella

Opintojaksot

Ammatillisen erityisopetuksen
perusteet verkko-opintokokonaisuus 5 op
(suoritettu 1.8.2004 jälkeen)

Valinnaiset opinnot 5 op
(suoritettu 1.8.2011 jälkeen)

Muuttuva toimintaympäristö 6 op

Yksilölliset opetusjärjestelyt 19 op

 

Osaamisen tunnustamisen tai opintojen korvaamisen hakumenettely

Korvaavuushakemus ja todistus suoritetuista opinnoista opintojen ohjaajalle.

Arviointiaineisto ja hakemus osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten vastuukouluttajalle.

Hakemuksen käsittely

Opintojen ohjaaja käsittelee hakemuksen ja päättää korvaavuuden hyväksymisestä.

Kielteisessä tapauksessa hän perustelee päätöksensä. Opiskelijalle lähetetään kopio päätöksestä.

Korvaavuuteen perustuva hyväksilukeminen merkitään opintorekisteriin opintotoimistossa (merkintä M).

Vastuukouluttaja käsittelee hakemuksen ja päättää osaamisen tunnustamisesta.

Kielteisessä tapauksessa hän perustelee päätöksensä. Opiskelijalle lähetetään kopio päätöksestä. 

Korvaavuuteen perustuva hyväksilukeminen merkitään opintorekisteriin opintotoimistossa (merkintä M).