Opintojaksot

 • Ohjauksen teoreettinen viitekehys, 10 op
 • Ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatillinen verkostoyhteistyö, 15 op
 • Asiakaskeskeinen ohjaus, 10 op
 • Ohjauksen kehittäminen ja tulevaisuuden ennakointi, 10 op
 • Opinto-ohjaajan ammatillinen identiteetti, 15 op

Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset löydät Peppi-järjestelmästä.

Opintojaksojen ydinteemat

Ohjauksen teoreettinen viitekehys

 • Ohjaus käsitteenä ja ilmiönä
 • Uraohjaus
 • Ohjauksen teoreettiset lähestymistavat
 • Ohjauksen ja opinto-ohjaajan ammattietiikka

Ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatillinen verkostoyhteistyö

 • Ohjauspalveluiden järjestäminen, opinto-ohjaajan toimintaympäristöt
 • Opinto-ohjaajan työtä määrittävät säädökset ja asiakirjat
 • Moniammatillinen verkosto-yhteistyö
 • Oppilaitos- ja työhyvinvointi

Asiakaskeskeinen ohjaus

 • Asiakkaiden yksilöllisten ohjaustarpeiden arviointi
 • Ohjaussuhde, ohjausprosessi
 • Ohjauksen toteuttamismuodot, ohjausmenetelmät

Ohjauksen kehittäminen ja tulevaisuuden ennakointi

 • Ohjauksen yhteiskunnallinen viitekehys
 • Ohjauksen arviointi
 • Ohjauksen kehittäminen
 • Tulevaisuus ja ennakointi

Opinto-ohjaajan ammatillinen identiteetti

 • Ammatillisen kehittämisen reflektointi
 • Yhteisöllisen tiedon rakentaminen
 • Teoreettisen tiedon ja kokemustiedon yhdistäminen