Opiskelutavat ja aikajana

Opinto-ohjaajaksi kehittyminen on osa yksilön koko työiän kestävää ammatillista kasvua, jossa oma lähtöammatti ja opettajuus kehittyvät ohjaajuudeksi. Koulutuksen tehtävänä on tarjota opiskelijalle kehykset, joiden kautta hän voi tarkastella opinto-ohjauksen kysymyksiä suhteessa omaan ja yksikkönsä toimintaan.

Kelpoisuus ja opintojen laajuus Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opiskelijat hankkivat opinto-ohjaajan kelpoisuuden suorittamalla 60 opintopisteen laajuiset opintoohjaajan opinnot kolmen lukukauden pituisena monimuoto-opiskeluna. Yksi opintopiste (op) tarkoittaa 27 tunnin työskentelyä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa lukuun ottamatta lähiopetusjaksoja (n. 20 lähipäivää), verkostoharjoitteluja (15 lähipäivää) sekä valtakunnallisia opinto-ohjaajanpäiviä helmikuussa 2018 tai jotakin muuta ohjausalan 2 – 3 -päiväistä tapahtumaa. Oman työn ohella tapahtuvassa opiskelussa yhdistyvät erilaisissa ryhmissä tapahtuva lähiopetus, vertaisoppiminen ja -opiskelu, verkkokurssit, oppimistehtävät ja oman työn kehittäminen.

Opintojen toteuttamisaikataulu Opinto-ohjaajankoulutuksen opinnot alkavat 9. – 10.5.2017 ja päättyvät syksyllä 2018. Opinto-oikeutesi päättyy 31.7.2020. Opiskelun lähijaksot toteutetaan Jyväskylässä. Kansainväliseen vaihtoon haluavilla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon.

Läsnäolovelvoite ja poissaolojen korvaaminen Lähiopetukseen ja verkostoharjoitteluun kuuluu läsnäolovelvoite. Poissaolot korvataan tekemällä omalle kouluttajalle esitys korvaavuudesta, joka vastaa poissaoloteeman sisältöä ja on osaamistavoitteen suunnassa. Kouluttajan hyväksyttyä esityksen opiskelija tekee tehtävän/sovitun korvaavuuden. Opiskelijan on hyvä huomata omaa opiskeluaan suunnitellessa, että lähiopetuspäivät ovat vain osa opiskeluprosessia. Huomattava osuus on etäjaksojen aikaisella työskentelyllä.

Arviointi Arvioinnin perustana ovat opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelmassa esitetyt osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Arviointi on luonteeltaan avointa, jatkuvaa, ohjaavaa, tulevaisuuteen suuntaavaa ja kehittävää. Arvioijina toimivat opiskelijat, pienryhmän jäsenet sekä kouluttajat.

Opintojen ohjaus

Ohjaus opintojen aikana Opintojen ohjausta toteutetaan monipuolisesti kaikki ohjauksen toteuttamismuodot – henkilökohtainen, pienryhmä, suurryhmä ja omaehtoinen ohjaus – huomioiden. Kouluttajien lisäksi opintojen ohjausta antavat opettajakorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen ohjaaja. Opinto-oppaasta ja Optiman AOKK Opiskelu -työtilasta löydät linkkejä opiskelun kannalta tärkeisiin materiaaleihin ja palveluihin. Teknisissä asioissa (esim. Optima, Adobe Connect ja muut verkkotyövälineet) auttaa aokktuki (at) jamk.fi

Henkilökohtainen opintojen ohjaus Jokaisella opinto-ohjaajaopiskelijalla on nimetty oma kouluttaja, joka vastaa opiskelijoidensa opiskeluprosessin kokonaisohjauksesta (mm. henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, oppimistehtävät, kehittämistyön ja pienryhmän ohjaus). Opiskelija saa opintojensa aikana henkilökohtaista ohjausta omalta kouluttajaltaan. Henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa kaikkia niitä käytännön toimia, joilla tuetaan opiskelijan ohjaajaksi kasvua. Henkilökohtaista ohjausta annetaan lähijaksojen yhteydessä tarpeen mukaan ennakkoon sovittuna aikana sekä etäjaksoilla sähköpostitse, puhelimitse sekä Adobe Connect -yhteyden kautta.

Pienryhmätoiminta Opinto-ohjaajankoulutuksessa pienryhmätoiminnalla on suuri merkitys. Pienryhmien tavoitteena on kokoontua jokaisella lähijaksolla. Ne toimivat samassa kokoonpanossa koko koulutuksen ajan. Pienryhmässä tarkastellaan henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia ja viedään kunkin opiskelijan opintoja eteenpäin oman kouluttajan ja ryhmän tuella. Niissä tarjoutuu mahdollisuus reflektiiviseen ajatteluun ja erilaisten kysymysten pohdintaan. Pienryhmätoiminnassa vertaisuus on vahva voimavara.