Opintokokonaisuuden kuvaus ja tavoitteet

Uranhallinta- ja urasuunnittelutaidot ovat yksilöllistä osaamista, jonka taustalla on elinikäisen oppimisen ja työllistyvyyden tematiikka. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset ovat jatkuvia, mistä seuraa yksilön tarve päivittää ja kehittää omaa osaamistaan monipuolisesti pysyäkseen mukana muutoksessa ja selviytyäkseen erilaisissa elämän ja työn muutos- ja valintatilanteissa. “Vain se, mikä muuttuu, voi säilyä.”

Uraohjauksessa, jossa kohtaavat ohjaaja ja valinta- ja päätöksentekotilanteessa oleva ohjattava, tuetaan yksilöä koulutus- ja työuran siirtymissä kohti hänelle omimpia koulutuksellisia ja ammatillisia ratkaisuja ja vahvistetaan yksilön yhteiskunnallista osallisuutta.

Urasuunnitteluvalmiudet -opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Opintokokonaisuuden kokoava itsearviointi

Arvioi opintokokonaisuuden päättyessä kehittymistäsi kokoavassa itsearvioinnissa, joka sisältyy portfolioosi. Arvioi oppimistasi suhteessa opintokokonaisuuden ja opintojaksojen tavoitteisiin. Millaista osaamista olet mielestäsi saavuttanut ja millaisia kehittymishaasteita sinulla vielä koet näissä asioissa olevan? Pohdi myös, millaista osaamista opintokokonaisuudessa saavutit suhteessa opinto-ohjaajankoulutuksen osaamisalueisiin.