Valinnaisella opintojaksolla on tarkoituksena syventää sekä täydentää osaamistasi omien tarpeittesi ja mielenkiinnon kohteittesi mukaisesti. Sinun tulee laatia valinnaisten opintojen suunnitelma osana henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi ja sopia sisällöistä oman kouluttajasi kanssa. Hänen hyväksyntänsä jälkeen voit aloittaa valitsemasi opinnot. Valinnaiseksi opintojaksoksi voit esittää myös muun koulutuksen, jonka olet suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana (1.8.2014 jälkeen). Opintojakson hyväksilukeminen tapahtuu lähettämällä korvaavuushakemus ja todistukset opintosuorituksista ammatillisen opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle. Lisäksi sinun tulee dokumentoida osaamisesi omaan portfolioosi.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa syventää ohjauksellista osaamistaan ammatillisten ja henkilökohtaisten kehittymistarpeidensa mukaisesti.

Opintojakson suorittaminen

Valinnainen opintojakso voidaan suorittaa yhden tai useamman vaihtoehdon mukaan:

  1. valitsemalla opettajakorkeakoulun järjestämistä valinnaisten opintojen tai täydennyskoulutus- vaihtoehdoista,
  2. kirjallisuusesseinä,
  3. suorittamalla muita ohjauksen alan tai sitä tukevia opintoja,
  4. hyväksilukemalla aikaisemmin suoritettuja opintoja, jotka tukevat ja syventävät opiskelijan ammatillista osaamista. Samoja opintoja ei voi hyväksilukea useampaan kuin yhteen opintojaksoon,
  5. suorittamalla ylimääräisiä verkostoharjoitteluja tai
  6. muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Opettajakorkeakoulun järjestämät valinnaiset viiden opintopisteen laajuiset opintojaksot ilmoitetaan ASIO-järjestelmän kautta syksyllä 2017. Myös opintojaksojen kuvaukset ja opintoihin ilmoittautuminen löytyvät ASIO-järjestelmästä. Opintojaksoille ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksot toteutetaan, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä (vähintään 16). ASIO-järjestelmästä voi reaaliaikaisesti tarkistaa tekemänsä opintojaksoilmoittautumiset. Järjestelmästä voi myös tarvittaessa itse poistaa ilmoittautumisen. Opettajakorkeakoulun järjestämät täydennyskoulutukset ovat myös käytettävissä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty suoritus: Erillisten koulutusten hyväksytty suorittaminen, kirjallisuusesseissä sovelletaan oppimistehtävien arviointikriteerejä.