Osaamistavoite

Opiskelija tuntee organisaationsa ohjausjärjestelmän. Hän kykenee määrittämään tavoitteita ja kysymyksiä, jotka koskevat hänen ohjaustoimintaansa ja / tai oppilaitoksen kehittämistyötä. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjaukseen liittyvän kehittämistyön käyttäen asianmukaista lähdeaineistoa. Hän kykenee kirjoittamaan sisällöllisesti pätevän ja johdonmukaisen artikkelin kehittämistyöstään. Opiskelija muodostaa käsityksen ohjauksen tulevaisuudesta.

Sisältö

  • kehittämistyön suunnittelu, toteutus, artikkeli kehittämistyöstä ja kehittämistyön esittely omassa toimintaympäristössä
  • ohjauksen tila ja tulevaisuus

Opintojakson suorittaminen

  • kehittämistyön toteuttaminen ja artikkelin kirjoittaminen
  • ohjausalan seminaariin osallistuminen
  • osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja lähipäiviin

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen:

Opiskelija

  • Löytää oman ohjaustyönsä kehittämiselle merkityksellisen kysymyksen, johon haluaa perehtyä ja suunnittelee toimintaansa kysymykseen perehtymistä varten.
  • Löytää ajankohtaista lähdeaineistoa ja hyödyntää sitä sekä kokemuksellista tietoaan kehittämistyössään siten, että ne muodostavat eheän kokonaisuuden.
  • Osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn ja tekee opintojaksoon liittyvät tehtävät.
  • Osallistuu ohjausalan seminaariin

Kirjallisuutta

Kehittämistyö

Ohjauksen tila, arviointi ja tulevaisuus