Opintokokonaisuuden kuvaus ja tavoitteet

Opinto-ohjaajan professio -opintokokonaisuuteen liittyy ohjauksen ammattilaisten omien ammatillisten arvojen, eettisten periaatteiden ja ammatillisen kehittymisen ja kehittämisen pohdinta.

Ammatillinen kehittyminen on osa inhimillistä kasvua. Siksi on tärkeää pohtia, miten opiskelu tukee mielekkäällä tavalla opiskelijan tulevaa elämänkulkua. Tätä elinikäisen oppimisen periaatteelle rakentuvaa kasvuprosessia tarkasteltaessa otetaan huomioon opiskelijan oma tausta ja oppimisen historia.

Opinto-ohjaajan persoonallisuus, käsitys omasta minästä ja sen merkityksestä, ovat hänen työvälineitään. Erilaisiin ohjaushaasteisiin vastaaminen edellyttää opinto-ohjaajalta aktiivisuutta, itseluottamusta, itseohjautuvuutta, joustavuutta, kykyä vuorovaikutukseen sekä empaattista ymmärrystä. Näitä ominaisuuksia hänen tulee tukea myös ohjattavissaan.

Opinto-ohjaajan professio -opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: