Osaamistavoite

Opiskelija tuntee organisaationsa ohjausjärjestelmän. Hän kykenee määrittämään tavoitteita ja kysymyksiä, jotka koskevat hänen ohjaustoimintaansa ja / tai oppilaitoksen kehittämistyötä. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjaukseen liittyvän kehittämistyön käyttäen asianmukaista lähdeaineistoa. Hän kykenee kirjoittamaan sisällöllisesti pätevän ja johdonmukaisen artikkelin kehittämistyöstään. Opiskelija muodostaa käsityksen ohjauksen tulevaisuudesta.

Sisältö

 • kehittämistyön suunnittelu, toteutus, artikkeli kehittämistyöstä ja kehittämistyön esittely omassa toimintaympäristössä
 • ohjauksen tila ja tulevaisuus

Opintojakson suorittaminen

 • kehittämistyön toteuttaminen ja artikkelin kirjoittaminen
 • ohjausalan seminaariin osallistuminen
 • osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja lähipäiviin

Tehtävät

1) Ohjausalan seminaariin osallistuminen.

2) Kehittämistyö, joka toteutetaan vaiheittain. Vaiheet ovat:

 1. Kehittämistyön määrittely ja suunnitelma
 2. Tausta
 3. Työn toteuttaminen
 4. Artikkelin julkaisu ELO-verkkolehdessä tai Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksenverkkosivustolla (eVOKES-tietokannassa)
 5. Kehittämistyön esittäminen omassa toimintaympäristössä.

Tarkemmat ohjeet kehittämistyön toteuttamiseksi löydät Liitteestä 3.

3) Ennakkotehtävä ennen ohjauksen tulevaisuutta käsittelevää luentoa: Tutustu uusimpaan ohjauksen tilaa ja tulevaisuutta käsittelevään lähdemateriaaliin, tee itsellesi muistiinpanoja ja ota ne mukaasi lähijaksolle, jolla käsitellään ohjauksen tilaa ja tulevaisuutta.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Arviointikriteerit, hyväksytty osaaminen:

Opiskelija

 • Löytää oman ohjaustyönsä kehittämiselle merkityksellisen kysymyksen, johon haluaa perehtyä ja suunnittelee toimintaansa kysymykseen perehtymistä varten.
 • Löytää ajankohtaista lähdeaineistoa ja hyödyntää sitä sekä kokemuksellista tietoaan kehittämistyössään siten, että ne muodostavat eheän kokonaisuuden.
 • Osallistuu aktiivisesti lähiopetusjaksotyöskentelyyn ja tekee opintojaksoon liittyvät tehtävät.
 • Osallistuu ohjausalan seminaariin

Kirjallisuutta

Kehittämistyö

Ohjauksen tila, arviointi ja tulevaisuus