Kehittämistyö toteutetaan vaiheittain:

1. Kehittämistyön määrittely ja suunnitelma

Tee kehittämistyön alustava määrittely, jossa kuvaat seuraavia asioita:

  • kehittämistyön aihe
  • kehittämistyön alustavat lähtökohdat, tausta sekä tarve ja perustelut
  • kehittämistyön tavoitteet
  • kehittämistyön toteuttamisen vaiheet ja aikataulu

Hyväksytä suunnitelma omalla kouluttajallasi.

2. Tausta

Perehdy aihettasi käsitteleviin aikaisempiin selvityksiin ja kirjallisuuteen ja hyödynnä niitä kehittämistyösi toteuttamisessa. Tee työsi teoreettisesta viitekehyksestä lyhyt kuvaus, jossa avaat kehittämistyösi käsitteet ja merkitset lähdeluettelona kehittämistyössäsi käyttämäsi lähdeaineiston. Palauta kuvaus kouluttajallesi.

3. Työn toteuttaminen

Toteuta kehittämistyösi suunnitelmasi mukaisesti. Pidä kouluttajasi ajan tasalla työsi etenemisestä. Kouluttajasi seuraa työn toteuttamisvaihetta ja ohjaa tarpeen mukaan.

4. Artikkelin julkaisu

Kirjoita kehittämistyöstäsi yleistajuinen artikkeli, jonka tarkoituksena on levittää niitä kokemuksia ja tuloksia, joita olet saanut kehittämistyössäsi. Julkaise artikkelisi ELO-verkkolehdessä (Elinikäisen ohjauksen verkkolehti) tai Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen verkkosivustolla (eVOKES-tietokannassa).   Lähdeviitteiden ja lähdeluettelon osalta noudatetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportointiohjetta. Lue myös Artikkeli tekstilajina.