Kansainvälisyys opinnoissa

Ammatillisen opettajakorkeakoulun tavoitteena on tukea ja edistää opettajaopiskelijoiden ja jo opettajan kelpoisuuden hankkineiden valmiuksia toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kaikille opettajakorkeakoulun opiskelijoille on opetussuunnitelmassa koulutuksen kansainvälisyyttä koskevia oppimistehtäviä ja sisältöjä. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla kansainvälistymiseen liittyviä valinnaisia opintoja. Opettajaopiskelijoilla on myös mahdollisuus opiskella ulkomailla ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyöverkoston tai opiskelijoiden omien verkostojen kautta.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa vaihtoon lähteville opiskelijoille valinnaisen opintojakson: "Kulttuuritietoisuuden kehittäminen kansainvälisen vaihtojakson aikana", 5 op. Lisätietoa oheisesta linkistä.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun Erasmus+ vaihtokohteet ja infomateriaali löytyvät opiskelijan Elmo-työpöydältä. Partner List -sivulla voit syöttää hakukenttään sanan "teacher education" valitaksesi ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyöoppilaitokset.

Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tehdessään opiskelija voi suunnitella osan opinnoista tehtäväksi kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Keskustelu asiasta kannattaa aloittaa oman kouluttajan kanssa HOPS-keskustelussa tai olemalla yhteydessä opinto-ohjaajaan. Opiskelija saa lisätietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista Optima-verkko-opiskeluympäristöstä (AOKK Opiskelu / AOKK Studies -työtilasta). Opiskelijavaihtoon liittyvistä käytännön asioista (esim.  apurahat, hakemukset ja muut opiskelijaliikkuvuuteen liittyvät dokumentit) saa lisätietoja JAMKin kansainvälistymispalveluista.

Opintoihin liittyvistä sisällöllisistä asioista voi keskustella oman kouluttajan lisäksi ammatillisen opettajakorkeakoulun kv-koordinaattorin Milla-Maarit Salon kanssa.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun kv-koordinaattori

Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587