Ammatillisen opettajakorkeakoulun lomakkeet

Tältä sivulta löydät JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun lomakkeet ja ohjeet opiskelijoille.

Opiskeluoikeus

Poissaolohakemus (doc)
Hakemus ja ohje opiskeluoikeuden palauttamiseksi (doc)

Harkinnanvarainen lisäaika - sähköinen hakemus opiskeluoikeusajan jatkamiseksi

Ohjeet
harkinnanvaraisen lisäajan hakemiseen löytyvät opinto-oppaasta.
Hakemuslomake löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä Sähköinen asiointi -vimpaimesta, kohdasta Lomakkeet -> 2 Opintojen aikana, Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen. Hakemuksen liitteeksi opiskelijan on lisättävä hyväksytty opintosuunnitelma (pdf) sekä kuitti käsittelymaksusta (pdf). Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä.

Eroaminen JAMKista - Ilmoitus opintojen lopettamisesta
Eroilmoitus löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä Sähköinen asiointi –vimpaimesta, kohdasta Lomakkeet -> 3 Opintojen päättyessä. Palauttamalla tämän lomakkeen eroat lopullisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Eroamispäivä on aikaisintaan se päivä, jolloin ilmoitus saapuu JAMKiin. Varmista, että kaikki suorituksesi on kirjattu opintorekisteriin. Eronneelle opiskelijalle ei voi enää kirjata opintosuorituksia.

Opintojen hyväksiluku

AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN hyväksilukulomakkeet ja ohjeet.

Opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen
(Hyväksilukua haetaan aiemmin suoritetuilla opinnoilla.)

Osaamisen tunnistaminen ja arviointi

 

AMMATILLISEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUKSEN hyväksilukulomakkeet ja ohjeet. Lisätietoa hyväksiluvun periaatteista myös opinto-oppaan sivulla "Pedagogiset periaatteet ja käytänteet".

 

OPINTO-OHJAAJANKOULUTUKSEN hyväksilukulomakkeet ja ohjeet. Lisätietoa hyväksiluvun periaatteista myös opinto-oppaan sivulla "Oppimisen ja osaamisen arviointi ja hyväksiluku". 

Oppimisen ohjaaminen -opintojakso

AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN lomakkeet opiskelijalle, ohjaavalle opettajalle/kollegaohjaajalle, vertaisohjaajalle ja kouluttajalle.

HUOM! Lukuvuonna 2021-22 opintonsa aloittaneiden harjoitteluun liittyvät lomakkeet löytyvät Oppimisen ohjaamisen Moodle-työtilasta, osiosta Tietoa oppimisen ohjaaminen -opintojaksosta.

Ammatillisen erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutuksen harjoittelu

Opetus-/ohjaustilanteen videointi

Todistuksen hakeminen

Ohjeet todistuksen hakuun sekä hakemusten käsittelypäivämäärät

Todistushakemus löytyy opiskelijan ELMO-työpöydältä Sähköinen asiointi –vimpaimesta, kohdasta Lomakkeet -> 3 Opintojen päättyessä.