Ammatillisen opettajankoulutuksen opinto-opas 2021 - 2022

Opinto-opas auttaa sinua suunnittelemaan opintosi opettajankoulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan ammatilliseksi opettajaksi (AmO)! Ammatillisessa opettajankoulutuksessa syvennät ymmärrystäsi opettajan työstä, pääset kokeilemaan ja oppimaan uutta: harjoittelemaan ja vahvistamaan opetus- ja ohjaustaitojasi. Opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, joilla saavutat opettajan pedagogisen pätevyyden.

Tervetuloa opiskelemaan AOKKiin!