Aikataulu:
1. toteutus 10.9.-8.12.2019 
2. toteutus 17.1.-19.4.2020
Ohjaaja: Mika Loponen
Toteutus: verkkototeutus
Vapaaehtoiset webinaarit:
1. toteutus: 10.9., 2.10., 23.10., 4.11. ja 2.12.
2. toteutus: 17.1., 13.2., 3.3., 19.3. ja 14.4.
Huom! Aloituswebinaariin osallistuminen on erittäin suositeltavaa.

Videot ovat monella tavalla läsnä opiskelijoiden ja opettajien arjessa. Entistä useammalle videosta on tullut luonnollinen tapa viestiä sekä tehdä näkyväksi omaa osaamistaan. Video on myös monipuolinen pedagoginen työkalu, jota opiskelijat ja opettajat voivat hyödyntää oppimisprosessin eri vaiheissa.  

Tällä opintojaksolla tutustut monipuolisesti erilaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää videota osana oppimisprosessia. Käyt konkreettisesti läpi videotuotantoprosessin, jotta voit jatkossa tuottaa itsenäisesti videoita sekä suunnitella oppimistehtäviä, joissa opiskelijat osoittavat osaamistaan videon avulla. 

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa sisältäen vapaaehtoisia webinaareja. Aloituswebinaariin osallistuminen on kuitenkin erittäin suositeltavaa.

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija hahmottaa kuinka hyödyntää monipuolisesti videota oppimisprosessin eri vaiheissa. Hän ymmärtää videotuotantoprosessin käsikirjoittamisesta julkaisuun ja jakeluun asti. Valinnoissaan hän osaa ottaa tekijänoikeudet huomioon. 

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit: 

  • Kartoittamalla oman alasi oppimateriaaliksi soveltuvaa videomateriaalia. 
  • Toteuttamalla pedagogisesti perustellun interaktiivisen videon. 
  • Tuottamalla itse suunnittelemasi opetus-/ohjausvideon käymällä läpi koko videotuotantoprosessin: käsikirjoittaminen, kuvaaminen, editointi, julkaisu ja jakelu.  
  • Suunnittelemalla tehtävänannon, jonka osana opiskelijat osoittavat osaamistaan videon avulla. 
  • Osallistumalla aktiivisesti verkko-opiskeluun ja vertaisarviointiin

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät. 

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan kehittämis-, reflektio- ja vuorovaikutusosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. 

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. 

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.