Aikataulu: 3.2.-30.4.2020
Ohjaaja: Heli Kinnunen
Toteutus: verkkototeutus

Kokonaisuuden avulla voit pohtia omaa näkemystäsi ihmisoikeusperustaisuudesta ja tutustua osallisuuden ja syrjäytymisen ilmiöihin. Saat myös valmiuksia kehittää ja toteuttaa ihmisoikeuksia ja osallisuutta edistäviä menetelmiä ammatillisen opettajan työssä. Tässä kokonaisuudessa ihmisoikeusperustaisuutta ja osallisuuden tukemista tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta

  • Ihmisoikeuksia ja osallisuutta tukeva kohtaaminen
  • Osallisuutta ja aktiivisuutta vahvistavat pedagogiset ratkaisut
  • Ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvien sopimusten ja määräysten tunteminen
  • Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan 3.2.2020 – 30.4.2020 kokonaan verkossa.

 

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää mitä ihmisoikeudet ovat, mitä ihmisoikeusperustaisuus tarkoittaa opettajan työssä, mitä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatus on sekä miten ammatillinen opettaja toteuttaa ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusta. Opiskelijalla on valmiuksia ottaa käyttöön olemassa olevia menetelmiä, hyödyntää olemassa olevaa aineistoa ja kehittää uusia käytäntöjä ihmisoikeuksien ja osallisuuden edistämiseksi ja toteuttamiseksi omassa työssään.

Osaamisen hankkiminen

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä opintojakson oppimistehtävät.

Osaamisen osoittaminen

Tällä opintojaksolla  osoitat osaamisesi tekemällä oppimistehtävät hyväksytysti.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.