Aikataulu: 1.10.2019-30.4.2020
Ohjaaja: Minna Koskinen
Toteutus: itsenäinen verkko-opiskelu

Tällä opintojaksolla voit osoittaa digipedagogista osaamistasi osaamismerkkien avulla. 

Digitaalinen osaamismerkki (open badge) on saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen väline. Merkki ansaitaan osaamista osoittamalla, ei koulutuksissa istumalla. Osaamismerkin avulla on mahdollista tehdä näkyväksi työssä ja vapaa-ajalla kertynyt osaaminen. Osoittamalla oman osaamisesi kohtaat toimintatavan opiskelijan roolissa, jolloin kykysi tukea ja ohjata opiskelijoita osaamisen osoittamisessa kehittyy. 

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisympäristöosaamista, reflektiosaamista sekä oppimisen ohjaamisen osaamista.

Opintojaksoon ei kuulu opetusta tai yhteisiä tapaamisia vaan työskentely tapahtuu itsenäisesti omien aikataulujen puitteissa. Opintojakso toteutetaan 1.10.2019 - 30.4.2020.

Tule ja osoita osaamisesi – innostu osaamismerkeistä!

Teknologisen toimintaympäristön hallinta sisältää seuraavat osaamismerkit:

  • Ohjelmistojen käyttöönotto
  • Tietosuoja ja tietoturva
  • Pilvipalvelut ja käytön opastus
  • Kuvapuhelut ja käytön opastus
  • Vapaavalintaisesti vähintään yksi seuraavista Oppiminen Online osaamismerkeistä: Appsit opetuksessa, Netiketti, Verkkotentti Moodlessa, Vuorovaikutus ja ohjaus Moodlessa, tai Henkilökohtaiset oppimisympäristöt

Osaamistavoitteet

Tunnet digitaalisen osaamisen osoittamisen prosessin. Tunnistat osaamisen osoittamisessa ohjauksen tarpeita omaan kokemukseesi perustuen. Syvennät osaamista teknologisen toimintaympäristön hallinnassa.

Osaamisen hankkiminen

Tässä opintojaksossa tarvittavan osaamisen hankit itsenäisesti. Sinulla voi olla tavoiteltava osaaminen jo olemassa tai voit täydentää sitä haluamallasi tavalla

Osaamisen osoittaminen

Tavoitteena olevan osaamisen osoitat suorittamalla valitsemasi teeman viisi osaamismerkkiä sekä tekemällä reflektiotehtävän. Jokaista osaamismerkkiä varten tuotat arviointiaineiston, jolla osoitat osaamisesi.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Opintojaksolla arvioidaan oppimisympäristö- ja reflektio-osaamista sekä oppimisen ohjaamisen osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineenä on itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opintojakson ohjaaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Hyväksytyn oppimisympäristöosaamisen kriteerinä on, että opiskelijalla on valmius osoittaa osaamisensa digitaalisessa oppimisympäristössä osaamismerkin avulla.

Reflektio-osaamisen hyväksytty taso on se, että opiskelija osaa reflektoida omaa osaamistaan suhteessa osaamistavoitteisiin ja tuottaa kriteeriperusteisen arviointiaineiston.

Oppimisen ohjaamisen osaaminen hyväksytään, kun arviointiaineisto osoittaa, että opiskelija tunnistaa osaamisen osoittamisen prosessissa olevia ohjauksen tarpeita.

Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja teema-alueen osaamismerkit.