Aikataulu: 7.1.-8.4.2020
Ohjaaja: Marja Olsonen
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 28.1. ja 25.3.2020 Jyväskylässä
Webinaarit: 15.1. ja 12.3.2020

Tällä opintojaksolla tutustut erilaisiin taidelähtöisiin lähestymistapoihin opetuksessa. Opit hyödyntämään luovia menetelmiä ja rikastuttamaan opetustasi kuvan, musiikin ja draaman avulla. Tutustut myös tarinallisuuteen ja sen pedagogiseen käyttöön.

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan ajalla 7.1.-8.4.2020.

Opintojakso toteutetaan työpajatyöskentelynä ja verkkotyöskentelynä keväällä 2020. Lähipäivät ovat Jyväskylässä ja niihin osallistuminen on pakollista. Lähipäivät ovat:

  • lähipäivä 28.1.2020 Jyväskylässä
  • lähipäivä 25.3.2020 Jyväskylässä

 

Lisäksi opintojakson aikana on pakollisia webinaareja, joiden ajankohdat ovat:

  • webinaari 15.1. klo 15-17
  • webinaari 12.3. (aika sovitaan erikseen)


Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää taidelähtöisen ajattelun ja tarinallisuuden merkityksen oppimiselle ja osaa suunnitella ja toteuttaa taidelähtöisiä ja tarinallisia oppimisen tapoja.

Osaamisen hankkiminen

Muuntojoustavan ja monimuotoisen työskentelyn mahdollistava oppimisympäristön suunnittelu.

Osaamisen osoittaminen

Oppimiseen liittyvän, taidelähtöisyyttä ja tarinallisuutta koskevan relevantin tiedon kerääminen ja jakaminen.
Oppimisprosessin suunnittelu hyödyntäen taidetta ja tarinallisuutta. Vertaisarviointi ja itsearviointi.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.