Aikataulu: 1.10.2019-30.4.2020
Ohjaaja: Mika Loponen
Toteutus: itsenäinen verkko-opiskelu

Tällä opintojaksolla voit osoittaa digipedagogista osaamistasi osaamismerkkien avulla. 

Digitaalinen osaamismerkki (open badge) on saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen väline. Merkki ansaitaan osaamista osoittamalla, ei koulutuksissa istumalla. Osaamismerkin avulla on mahdollista tehdä näkyväksi työssä ja vapaa-ajalla kertynyt osaaminen. Osoittamalla oman osaamisesi kohtaat toimintatavan opiskelijan roolissa, jolloin kykysi tukea ja ohjata opiskelijoita osaamisen osoittamisessa kehittyy. 

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisympäristöosaamista, reflektiosaamista sekä oppimisen ohjaamisen osaamista.

Opintojaksoon ei kuulu opetusta tai yhteisiä tapaamisia vaan työskentely tapahtuu itsenäisesti omien aikataulujen puitteissa. Opintojakso toteutetaan 1.10.2019 - 30.4.2020.

Tule ja osoita osaamisesi – innostu osaamismerkeistä!

Digitaaliset oppimisen resurssit sisältää seuraavat osaamismerkit:
•    Tiedonhaku ja hyödyntäminen opetuksessa
•    Medialukutaito
•    Tekijänoikeus: CC-lisenssit ja digilupa
•    Oppimateriaalin luominen ja uudelleen muotoilu
•    Vapaavalintaisesti vähintään yksi seuraavista Oppiminen Online osaamismerkeistä: Kuvapalvelut, eKirja, Uudistuvat ammatilliset oppimateriaalit, Youtube

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee digitaalisen osaamisen osoittamisen prosessin. Hän tunnistaa opiskelijan osaamisen osoittamisessa ohjauksen tarpeita omaan kokemukseensa perustuen. Opiskelija syventää osaamista digitaalisissa oppimisen resursseissa.

Osaamisen hankkiminen

Tässä opintojaksossa tarvittavan osaamisen hankit itsenäisesti. Sinulla voi olla tavoiteltava osaaminen jo olemassa tai voit täydentää sitä haluamallasi tavalla

Osaamisen osoittaminen

Tavoitteena olevan osaamisen osoitat suorittamalla valitsemasi teeman viisi osaamismerkkiä sekä reflektiotehtävän. Jokaista osaamismerkkiä varten tuotat arviointiaineiston, jolla osoitat osaamisesi.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Opintojaksolla arvioidaan oppimisympäristö- ja reflektio-osaamista sekä oppimisen ohjaamisen osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineenä on itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opintojakson ohjaaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Hyväksytyn oppimisympäristöosaamisen kriteerinä on, että opiskelijalla on valmius osoittaa osaamisensa digitaalisessa oppimisympäristössä osaamismerkin avulla.

Reflektio-osaamisen hyväksytty taso on se, että opiskelija osaa reflektoida omaa osaamistaan suhteessa osaamistavoitteisiin ja tuottaa kriteeriperusteisen arviointiaineiston.

Oppimisen ohjaamisen osaaminen hyväksytään, kun arviointiaineisto osoittaa, että opiskelija tunnistaa osaamisen osoittamisen prosessissa olevia ohjauksen tarpeita.

Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja teema-alueen osaamismerkit.