Aikataulu: ohjauspäivät 11.2., 10.3. ja 7.4.2020 Jyväskylässä
Ohjaaja: Annu Niskanen ja Kirsti Vänskä
Toteutus: monimuoto

Opintojaksossa käsitellään omaan työhön ja työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Opintojaksolla kehität oman työsi ajanhallinnan ja työn organisoinnin taitoja. Osallistavilla ja toiminnallisilla menetelmillä vahvistetaan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen voimavaroja.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: vuorovaikutus-, kehittämis- ja reflektio-osaamista. 
Opintojakso toteutuu helmikuun 2020 – huhtikuun 2020 välisenä aikana. Opintoihin sisältyy kolme ohjauspäivää Jyväskylässä, joihin osallistuminen on pakollista: 
• tiistai 11.2.2020 klo 10-16
• tiistai 10.3.2020 klo 10-12 webinaari
• tiistai 7.4.2020 klo 10-16

Opintojakso sisältää ohjausta ja vertaisohjausta osallistujien kanssa sovitulla tavalla. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija on tietoinen erilaisista työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvistä tekijöistä ja pystyy soveltamaan niitä omaan työhönsä. Opiskelija kehittää taitojaan ymmärtää työn kuormittavuutta ja pyrkii edistämään omaa ja työyhteisön hyvinvointia.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla ohjauspäiviin Jyväskylässä ja webinaariin sekä tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien avulla.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan vuorovaikutus-, kehittämis- ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.