Toteutus: 1.11.2019 - 15.3.2020
Ohjaaja: Maarit Miettinen
Toteutus: verkkototeutus

Tämän opintojakson tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja monikulttuurisesta ohjauksesta. Opintojakso on verkko-opiskelua, jossa tehdään itsenäisesti tehtäviä erilaisista monikulttuuriseen osaamiseen liittyvistä sisältöalueista. Sisältöalueet ovat:

- Kieli- ja kulttuuriosaaminen
- Monikulttuurinen ohjausosaaminen
- Toimintaympäristöosaaminen
- Ohjaajan oma osaaminen

Verkko-opintojakso avautuu 1.11.2019 ja sulkeutuu 31.3. 2020 (HUOM! Kaikki tähän jaksoon liittyvät oppimistehtävät on kuitenkin oltava palautettu viimeistään 15.3.2020). Tehtäviä voi tehdä tällä välin omaan tahtiin. Opintojaksoon ei sisälly lähipäiviä.

Maksimi osallistujamäärä tällä opintojaksolla on 22 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää laajasti, mitä monikulttuurinen ohjaus on, ja miten sitä toteutetaan. Hän osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ohjauksellisissa prosesseissa.

Osaamisen hankkiminen

Verkossa olevien oppimistehtävien tekeminen ja Optimassa olevaan aineistoon tutustuminen.

Osaamisen osoittaminen

Oppimistehtävät Optima-verkko-oppimisympäristössä.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

• Opiskelija osaa ohjata oppimisprosesseja yksilölliset ja kulttuuriset tekijät huomioon ottaen.
• Opiskelija tuntee monikulttuurisen ohjauksen perusteita ja menetelmiä, ja kykenee soveltamaan tätä tietoa ja taitoa omassa työssään. 

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.