Aikataulu: yksilöllisesti opiskelijavaihdon aikana
Ohjaaja: Tuulia Kiilavuori

Haluatko oppia kulttuurien välisistä kohtaamista satunnaista matkailijaa syvällisemmin? Tiedostatko, minkälaisilla silmälaseilla katselet maailmaa? Tämä koulutus auttaa sinua kehittämään kulttuuritietoisuuttasi ja ymmärtämään kulttuurieroja ja kulttuurista moninaisuutta. Saat keinoja tarkastella vaihdossa kokemiasi kulttuurien välisiä kohtaamisia ja kehittää joitakin niissä tärkeiksi havaittuja taitoja.

Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta opettajakorkeakoulusta vaihtoon lähteville opiskelijoille.

Opintojakson sisällöt:

  • Kulttuurin käsite, kulttuurierot ja kulttuurillinen moninaisuus
  • Kulttuurien välisissä kohtaamisissa tärkeiksi havaitut taidot
  • Oppimisen ohjaamisen tarkastelu erilaisessa kontekstissa
  • Reflektointi kulttuuritietämyksen ja -taitojen kehittämisessä vaihdon aikana

Osaamistavoite

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee kulttuurin ja kulttuurisen moninaisuuden käsitteet ja ymmärtää, kuinka hän suhtautuu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kulttuurieroihin. Opiskelija tietää, minkälaisia taitoja on havaittu tärkeiksi kulttuurien välisissä kohtaamisissa ja osaa kehittää niitä kriittisen reflektoinnin avulla vaihdon aikana ja sen jälkeen. Opiskelija havainnoi oppimisen ohjaamista erilaisessa kontekstissa.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien avulla.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan opiskelijan osaamista kehittää kulttuuritietoisuuttaan ja joitakin kulttuurien välisessä toiminnassa tarvittavia taitoja vaihdon aikana ja sen jälkeen reflektoinnin avulla.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Opintojakson osaaminen hyväksytään, kun opiskelija on tehnyt koulutukseen kuuluvat kansainväliseen vaihtoon liittyvät tehtävät. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.