Aikataulu: 22.10.2019 – 31.1.2020
Ohjaajat: Tuija Rautio ja Essi Silvennoinen
Toteutus: Monimuoto
Ohjauspäivät: 31.10.2019 ja 17. – 18.12.2019 Jyväskylässä. Osallistuminen ohjauspäiviin on välttämätöntä.

Tämä valinnainen opintojakso on tarkoitettu sinulle, jolla on vähän tai ei lainkaan aiempaa kokemusta opetustyöstä. Opintojaksolla tutustut ryhmädynamiikan ilmiöihin ja niiden merkitykseen oppimisprosessissa: miten ja miksi ryhmässä opitaan, miten opettaja voi edistää ryhmäytymistä ja ryhmän vuorovaikutusta. Opintojaksolla pääset havainnoimaan ryhmänohjaustilanteita, suunnittelet ja toteutat ryhmänohjaustuokion ja saat siitä palautetta muulta ryhmältä.

Opintojakso sisältää kolme ohjauspäivää, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua.

Ohjauspäivät: 31.10.2019 ja 17. – 18.12.2019 Jyväskylässä. Osallistuminen ohjauspäiviin on välttämätöntä.

Webinaari: ajankohta sovitaan ensimmäisen ohjauspäivän aikana.

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ryhmädynaamisia ilmiöitä ja osaa soveltaa tietoa omassa pedagogisessa toiminnassaan. Opiskelija kehittää taitojaan suunnitella ja toteuttaa osallistavia ryhmänohjaustuokioita.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla aktiivisesti ohjauspäivien työskentelyyn Jyväskylässä ja tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien avulla.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, reflektio-osaamista ja kehittämisosaamista.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Opintojakson osaaminen hyväksytään, kun opiskelija on suunnitellut ja toteuttanut  opetustuokion ja osallistunut aktiivisesti niistä käytyihin palautekeskusteluihin ohjauspäivissä. Opiskelija osoittaa itsearviointitehtävässä, että hän ymmärtää omat vahvuutensa ja kehittymistavoitteensa ryhmän ohjaamisessa.

Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen ohjauspäiviin ja itsearviointitehtävä.