Aikataulu: monimuotototeutus ajalla tammikuu-huhtikuu 2020
Ohjaaja: Ari Hyyryläinen
Toteutus: ohjauspäivät 27.-28.1. ja 20.-21.4.2020

Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus syventää johtamisosaamistasi.

Opintojaksossa käsitellään johtamisen paradigman muutosta ja sen vaikutuksia oppilaitosten pedagogiseen johtamiseen. Syvennytään pohtimaan ja työstämään erilaisten johtamismenetelmien ja pedagogisen johtamisen suhdetta. Sinulla on mahdollisuus kokeilla omassa työssäsi osallistavia, vuorovaikutuksellisia johtamismenetelmiä ja saada vertaiskeskusteluista tukea ja vinkkejä oman toiminnan rikastamiseen.

Tällä opintojaksolla edistetään pedagogisen johtamisen taitoja ja niiden liittymistä omaan työhösi sekä johtamisajatteluusi.
 
Opintojakso toteutuu tammikuu 2020- huhtikuu 2020 välisenä aikana.
 
Opintoihin sisältyy seuraavat pakolliset ohjauspäivät ja vertaiscoaching-sessiot: 
 
Ma 27.1. klo 12.00-17.00 ja Ti 28.1. 8.00-13.00
 
Vertaiscoaching n 2 h/krt. ( 1-2 krt helmikuu ja maaliskuu) Skypellä 5 hlön ryhmänä erikseen sovittavana päivinä
 
Ma 20.4. klo 12.00-17.00 ja Ti 21.4. 8.00-13.00
 
Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

 

Osaamistavoite

Opiskelija on tietoinen erilaisista pedagogisen johtamisen lähestymistavoista ja ymmärtää niiden merkityksen omassa työssään ja organisaatiossa. Opiskelija on tietoinen omista johtamisen perusoletuksistaan ja osaa soveltaa erilaisia johtamiskeinoja niitten pohjalta.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla kontaktipäiviin Jyväskylässä ja Skype-vertaisryhmiin verkossa sekä tekemällä opintojaksoon sisältyvät omaan työhön sovellettavat oppimistehtävät.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien ja kontaktipäivien työskentelyn avulla.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät ja kontaktipäivät on koettu.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.