Aikataulu: webinaarit 20.11.2018, 4.12.2018, 14.1.2019 ja 14.3.2019
Ohjaaja: Piia Kolho
Toteutus: webinaarit + käytännön projektityö

Tällä opintojaksolla kehität yrittäjyyskasvatuksen
käytännöntoteutusta suunnittelemalla joko yksin,
pari- tai ryhmätyöskentelynä yrittäjyyskasvatuksen,
yritteliäisyyttä tai yrittäjyyttä edistävän toiminaan
oppilaitoksessa tai muutoin erikseen sovitussa
oppimisympäristössä. Tavoitteena on kehittää omia
yrittäjyyskasvatusvalmiuksia, organisaation toimintamalleja ja antaa toimintaan osallistuville valmiuksia kehittää yrittäjyyskasvatuksen keskeisiä arvoja.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisympäristöosaamista, tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson aloituswebinaari on 20.11.2018. Opintojakso on mahdollista suorittaa 8.5.2019 mennessä.

Opintojaksoon sisältyy verkossa toteutettavat webinaarit ja käytännön projektityön tekeminen. Opintojaksoon osallistuvalla tulee olla joko suoritettuna yrittäjyyskasvatuksen perusteet (5 op) tai muutoin esitetty osaaminen yrittäjyyskasvatuksesta.

Webinaarit ovat:

  • aloituswebinaari ti 20.11. klo 9-11
  • ohjauswebinaari ti 4.12. klo 9-11
  • ohjauswebinaari ma 14.1. klo 14-16
  • ohjauswebinaari to 14.3. klo 9-11

Aloituswebinaariin ja vähintään yhteen ohjauswebinaariin osallistuminen ovat välttämättömiä. Osallistuja etsii itse sopivan yhteistyötahon ja oppimisympäristön, jossa voi toteuttaa sovitun projektityön. Yhteistyöstä on sovittu mm. seuraavien tahojen kanssa: Jyväskylän Yritystehdas Oy (Gradia, JAMK, JYU, Jkl kaupunki).

Opettajakorkeakoulun opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opettajalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta sovitussa toimintaympäristössä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opettaja on perehtynyt alan tutkinnon perusteisiin tai muihin vastaaviin asiakirjoihin, joiden pohjalta hän toteuttaa projektityön.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä valitsemasi oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön yrittäjyyskasvatukseen. Perehtyminen tapahtuu tekemällä havaintoja oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön yrittäjyyskasvatuksen toimintatavoista ja periaatteista, lukemalla niihin liittyviä aineistoja ja keskustelemalla yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehtävänäsi on myös arvioida toimintaa ja työskentelyä suhteessa yrittäjyyskasvatusta koskeviin linjauksiin, tutkinnon perusteisiin tai opetussuunnitelmiin ja yleisiin tavoitteisiin.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi tekemällä käytännön projektityön yrittäjyyskasvatusta, yritteliäisyyttä ja/tai yrittäjyyttä edistävään toimintaan ja/tai tapahtumaan. Laadit projektityölle tavoitteet ja sisällön, toteutat projektityön ja jaat projektityön tulokset muille erikseen sovittavalla tavalla. Lopussa teet itsearvioinnin ja reflektoit osaamistasi. Ohjeet tähän saat opintojakson alkaessa.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisympäristöosaamista, tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.