Aikataulu: 15.12.2018 –15.5.2019
Ohjaaja: Arja Pakkala
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 8.1. ja 2.4. Jyväskylässä
Webinaarit: helmikuussa ja maaliskuussa 2019

Tällä valinnaisella opintojaksolla perehdyt valmentavaan opettajuuteen ja siinä sovellettaviin osallistaviin ohjausmenetelmiin sekä kokeilet niitä omassa työssäsi. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on ammatillisen koulutuksen tärkeä osa-alue nyt ja tulevaisuudessa, ja se edellyttää erityistä paneutumista sekä vahvaa verkostomaista ja kehittävää työotetta.

Opintojakso sisältää kaksi pakollista lähiohjauspäivää, kaksi webinaaria, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. Orientoiva ennakkotehtävä tehdään ennen joululomaa. Opintojakso toteutetaan 15.12.2018 –15.5.2019.

  • Optima avautuu 3.12.2018
  • Ennakkotehtävä 15.12.2018 mennessä (Ohjeet Optimassa)
  • Aloituspäivä 8.1.2019 klo 9 – 16 Jyväskylässä
  • 1. webinaari helmikuu (tarkempi aika sovitaan 8.1.)
  • 2. webinaari maaliskuu (tarkempi aika sovitaan 8.1.)
  • Päätöspäivä 2.4.2019 klo 9 – 16 Jyväskylässä
  • Itsearvioinnin palautus 15.5.2019 mennessä

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija tuntee valmentavaan opettajuuteen soveltuvia menetelmiä ja lähestymistapoja. Hän osaa soveltaa niitä oppimisen ohjaamisessa ja työpaikkaohjaajien valmentamisessa oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset valmentamisen menetelmät sekä perustella valitsemansa menetelmät pedagogisesti. Hän kykenee kehittämään pedagogista toimintaa työpaikoilla. Omaa työtään ja opetusalansa työkulttuuria hän kehittää valmentavaan suuntaan.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla ohjauspäiviin ja webinaareihin vuorovaikutteisesti muiden osallistujien kanssa. Perehdyt valmentavan ohjausotteen mukaiseen käsitteistöön, menetelmiin ja toteutukseen. Suunnittelet ja toteutat omaan opetustyöhösi tai opetusharjoitteluopintoihisi soveltuvan konkreettisen valmentavaa opettajuutta soveltavan kehittämistehtävän.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi raportoimalla kehittämistehtäväsi suunnittelun ja toteutuksen. Esittelet omia suunnitelmiasi ja toteutustasi ja kommentoit toisten osallistujien esittelyjä. Lopuksi laadit opintojakson itsearvioinnin.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.