Aikataulu: 23.1. - 3.4.2019
Ohjaaja: Marja Olsonen
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 23.1. ja 28.3. Jyväskylässä

Tällä opintojaksolla pohdit erilaisten, fyysisten ja virtuaalisten, oppimisympäristöjen kehittämisen haasteita ja ideoit toimivia, uusia oppimisympäristöjä yksin ja yhdessä työskennellen. Keskeisenä näkökulmana on, miten erilaisia oppimisympäristöjä voi kehittää niin, että tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät, muuntojoustavat tilat mahdollistavat tilojen monipuolisen käytön erilaisia opetusmuotoja ajatellen (yksilö- ja ryhmätyöskentely, suurryhmien opetus).

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: Oppimisen ohjaamisen osaamista, oppimisympäristöosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan 23.1. – 3.4.2019.

Opintojakso toteutetaan työpajatyöskentelynä ja verkkotyöskentelynä keväällä 2019. Lähipäivät ovat Jyväskylässä ja niihin osallistuminen on pakollista. Lähipäivät ovat:

  • 1. lähipäivä 23.1.2019 Jyväskylässä
  • 2. lähipäivä 28.3.2019 Jyväskylässä

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 30 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää toimivan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaa suunnitella muuntojoustavan ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän oppimisympäristön.

Osaamisen hankkiminen

Muuntojoustavan ja monimuotoisen työskentelyn mahdollistava oppimisympäristön suunnittelu.

Osaamisen osoittaminen

Uusia oppimisympäristöjä koskevan relevantin tiedon kerääminen ja jakaminen.
Muuntojoustavan, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän oppimisympäristön suunnittelu.
Vertaisarviointi ja itsearviointi.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista ja oppimisympäristöosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.