Aikataulu: 23.1. – 9.4.2019
Ohjaaja: Päivi Kauppila
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 23.1. ja 9.4.2019 Jyväskylässä
Webinaarit: 12.2. ja 6.3.2019

Tällä opintojaksolla syvennät osaamistasi toimia yhteistyössä opiskelijan kanssa hänen koulutuksellisten ja ammatillisten valintojensa ja päätöstensä selkiyttämiseksi. Opintojakson tavoitteena on lisätä ymmärrystä uraohjauksesta ja opiskelijan urasuunnittelutaitojen tukemisesta.

Opintojaksolla perehdytään ohjauksen arvolähtökohtiin ja periaatteisiin, urasuunnitteluun ja uraohjaukseen käsitteinä, päätöksentekotaitoihin urasuunnittelun tukena sekä uraohjauksen menetelmiin.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, tulevaisuusosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan 23.1. – 9.4.2019. Opintojakso sisältää kaksi ohjauspäivää Jyväskylässä, kaksi webinaaria ja etätyöskentelyä. Ohjauspäivät ovat 23.1.2019 ja 9.4.2019, webinaarit järjestetään 12.2.2019 ja 6.3.2019.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa tukea ohjattavan toimijuuden vahvistumista sekä hänen personallisuutensa kasvua ja kehitystä niin, että ohjattavan itsetuntemus ja päätöksentekotaidot kehittyvät. Opiskelijalla on valmiuksia tukea ohjattavan kykyä tehdä hänelle sopivia koulutuksellisia ja ammatillisia ratkaisuja koulutus- ja työuran siirtymissä.

Osaamisen hankkiminen

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla kaikkiin ohjauspäiviin ja webinaareihin sekä tekemällä opintojaksoon sisältyvän oppimistehtävän pienryhmässä.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi opintojaksoon sisältyvien ohjauspäivien ja webinaarien työskentelyn ja oppimistehtävien avulla.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, tulevaisuusosaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.