Aikataulu:
1. toteutus 17.9.-16.12.2018
2. toteutus 14.1.-30.4.2019
Ohjaaja: Heli Kinnunen
Toteutus: Kokonaan verkossa

Tällä opintojaksolla perehdyt sosiaaliseen mediaan, sen verkostoihin, keskeisiin palveluihin ja sosiaalisen median käyttöön opetuksessa ja ohjauksessa. Opintojakson aikana tuotat yksilö-, pari- tai ryhmätyönä pedagogisesti perustellun opintokokonaisuuden tai pedagogisen käytänteen, jota voit hyödyntää omassa työssäsi.

Opintojakson aikana yksilö- ja ryhmätyöskentelyn tuloksena syntyy kokemuksellisen oppimisen kautta käsitys sosiaalisen median kentästä ja sosiaalisen median käytön mahdollisuuksista opetuksesta. Konkreettisena lopputuotoksena syntyy sosiaalisen median palveluja hyödyntävä opintojakso tai pedagoginen käytänne. Oppimispolun voi suunnitella yksilö-, pari- tai ryhmätyönä.

Tällä opintojaksolla esitetään ja arvioidaan kehittämisosaamista, vuorovaikutusosaamista, oppimisen ohjaamisen osaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa hyödyntäen sosiaalisen median palveluita ja sovelluksia. Kutsu verkkoympäristöön lähetetään opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ohjeineen ennen opintojakson alkua edeltävällä viikolla.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija tuntee sosiaalisen median palveluja ja osaa arvioida niiden käyttökelpoisuutta sekä hyödyntää niitä opetus- ja ohjaustyössään pedagogisesti perustellusti oman organisaationa linjausten mukaisesti ottaen huomioon tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä ohjatusti opintojaksoon liittyvät oppimistehtävät

Osaamisen osoittaminen

Osoitat tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen osaamisesi laatimalla opintojakson sisältämät oppimistehtävät.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan kehittämisosaamista, vuorovaikutusosaamista, oppimisen ohjaamisen osaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.