Aikataulu: marraskuu 2018-maaliskuu 2019
Ohjaaja: Kirsti Vänskä
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 26.11.2018, 2.2.2019 ja 11.3.2019 Jyväskylässä

Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi oppimisen ohjauksessa. Opintojaksossa käsitellään erilaisia ohjauksellisia lähestymistapoja oppimisprosessin eri vaiheissa sekä syvennetään osallistavia ohjausmenetelmiä. Sinulla on mahdollisuus kokeilla omassa opetustyössäsi (esim. oppimisen ohjaamisen opintokokonaisuudessa) erilaisiin ohjauksellisiin lähestymistapoihin perustuvia, oppijoita aktivoivia ja osallistavia ohjausmenetelmiä.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisen ohjaamisen osaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista.
Opintojakso toteutuu marraskuun 2018 – maaliskuun 2019 välisenä aikana. Opintoihin sisältyy kolme ohjauspäivää Jyväskylässä, joihin osallistuminen on pakollista:
• maanantai 26.11.2018 klo 10-16
• lauantai 2.2.2019 klo 10-16
• maanantai 11.3.2019 klo 10-16

Opintojakso sisältää ohjausta osallistujien kanssa sovitulla mobiilioppimisen välineellä. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen erilaisista ohjauksellisista lähestymistavoista ja ymmärtää niiden merkityksen oppimisen ohjaamisessa. Opiskelija pystyy soveltamaan voimauttavaa ja toiminnallista ohjausta opetustyöhönsä sekä yksilö- että ryhmätasolla. Opiskelija ymmärtää tunteiden merkityksen ohjausprosessissa.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla ohjauspäiviin Jyväskylässä ja verkossa sekä tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien avulla.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, vuorovaikutusosaamista, sekä kehittämisosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.