Aikataulu:
1. toteutus 4.9.-5.12.2018 / Loponen
2. toteutus 15.1.-9.4.2019 / Loponen
3. toteutus 7.1.-31.5.2019 / Rissanen
Ohjaajat: Mika Loponen / Markku Rissanen
Toteutus: Kokonaan verkossa

Tällä opintojaksolla perehdyt erilaisiin työelämälähtöisiin ja osallistaviin oppimistehtäviin ja opit suunnittelemaan, rakentamaan ja ohjaamaan monipuolisia oppimisprosesseja, jossa verkkoa hyödynnetään tarkoituksen mukaisella tavalla.

Opit laatimaan pedagogisen käsikirjoituksen oppimisprosessille. Laajennat oppimisympäristöajatteluasi hyödyntämällä oppimistehtävän eri vaiheissa erilaisia Tivi-mahdollisuuksia (ohjelmistot, verkko-palvelut, laitteet ja välineet). Opit tiivistämään oppimisprosessin tehtävänannoksi.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisen ohjaamisen osaamista, reflektio-osaamista ja kehittämisosaamista.

Opintojakso toteutetaan ajalla 4.9. - 5.12.2018, 15.1. - 9.4.2019 sekä 7.1.-31.5.2019.

Opintojakso toteutetaan aikataulutettuna verkkototeutuksena hyödyntäen erilaisia verkkovälineitä ja työskentelytapoja. Arvioitu viikoittainen kuormitus on 6-8 h.

Opiskeluprosessi etenee oppimistehtävien rytmittämänä. Jaat tuottamasi oppimistehtävät vertaisillesi. Opit vertaisiesi tuotoksista ja heidän antamastaan vertaispalautteesta. Oppimisympäristö sisältää erilaisia oppimisen resursseja tietopohjasi syventämiseksi.

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija tuntee erilaisia työelämälähtöisiä ja osallistavia menetelmiä ja tiedostaa niiden merkityksen oppimisprosessin osana. Hän osaa suunnitella, rakentaa, ohjata ja arvioida laatimiaan oppimisprosesseja opetustyössään. Hän osaa perustella tekemänsä oppimistehtävät pedagogisesti sekä valita tehtävän suorittamista varten soveltuvan tivi-ympäristön.

Osaamisen hankkiminen

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit
•    ottamalla haltuun oppimistehtäväkäsitteet ja perehtymällä oppimistehtävien rooliin verkko-oppimisessa,
•    harjoittelemalla opiskelijoita aktivoivien oppimistehtävien suunnittelua,
•    perehtymällä oman organisaatiosi digialustoihin ja kokoamalla niistä oppimisympäristön, joka tukee suunnittelemasi oppimistehtävän tavoitetta ja oppijan aktiivista toimintaa,
•    toteuttamalla laatimasi verkko-oppimistehtävän opiskelijoidesi kanssa tai toimimalla opiskelijan roolissa testaajana, palautteen antajana sekä vertaisarvioitsijana, ja
•    soveltamalla vertaisoppijasi laatimaa oppimistehtävää aihiona omalle oppimistehtävälle
•    reflektoimalla laatimaasi oppimistehtävää ja omaa oppimistasi.

Osaamisen osoittaminen

Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä opintojakson oppimistehtävät aikataulussa ja osallistumalla aktiivisesti verkkotyöskentelyyn.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, reflektio-osaamista ja kehittämisosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.