Aikataulu: 1.10.2018-31.1.2019
Ohjaaja: Maarit Miettinen
Toteutus: verkkototeutus

Tämän opintojakson tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja monikulttuurisesta ohjauksesta. Opintojakso toteutetaan verkko-opiskeluna, jossa tehdään itsenäisesti tehtäviä erilaisista monikulttuuriseen osaamiseen liittyvistä sisältöalueista.

Sisältöalueet ovat: kieli- ja kulttuuriosaaminen (2  op), monikulttuurinen ohjausosaaminen (1 op), toimintaympäristöosaaminen (1 op) ja ohjaajan oma osaaminen (1 op).

Verkko-opintojakso avautuu 1.10.2018 ja sulkeutuu 31.1.2019. Tehtävät on oltava palautettu viimeistään 25.1.2019. Tehtäviä voi tehdä 1.10.2018-25.1.2019 omaan tahtiin. Opintojaksoon ei sisälly lähipäiviä, vaan tehtävät voi tehdä ja palauttaa omassa tahdissa.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 26 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää laajasti, mitä monikulttuurinen ohjaus on ja miten sitä toteutetaan. Hän tunnistaa tärkeimmät maahanmuuttajien ohjauksen verkostot, toimintaympäristöt ja osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ohjauksellisissa prosesseissa.

Osaamisen hankkiminen

Verkossa olevien oppimistehtävien tekeminen ja Optimassa olevaan aineistoon tutustuminen.

Osaamisen osoittaminen

Oppimistehtävät Optima-verkko-oppimisympäristössä.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista. Hyväksyttävän tason arviointokriteerit ovat seuraavat:

  • Opiskelija osaa ohjata oppimisprosesseja yksilölliset ja kulttuuriset tekijät huomioon ottaen.
  • Opiskelija tuntee monikulttuurisen ohjauksen perusteita ja menetelmiä, ja kykenee soveltamaan tätä tietoa ja taitoa omassa työssään.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.