pupu
Voit kehittää pedagogista osaamistasi haluamaasi suuntaan osana opettajaopintoja.  Tarkoituksena on, että perehdyt johonkin opettajankoulutuksen tavoitteita ja omia oppimistavoitteitasi tukevaan asiaan siten laajentaen tai syventäen pedagogista osaamistasi.

Näiden opintojen laajuus on yhteensä 15 opintopistettä. Opinnot voivat koostua joko useammista vähintään 5 op:n laajuisista opinnoista tai yksittäisestä, vähintään 15 op:n laajuisista opinnoista. Pedagogisen osaamisen kehittämisen suunnittelu on osa opintojen alkuvaiheen henkilökohtaista opiskelusuunnittelua.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa useita, yleensä viiden opintopisteen laajuisia opintojaksoja, joista voit koota nämä opintosi (kts. lista opintojaksoista alempana). Voit myös esittää sisällytettäväksi opintoihisi jossakin muussa oppilaitoksessa 1.1.2016 jälkeen suoritettuja opintoja 15 opintopisteen verran. Esitettävien koulutusten tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöiltään sellaisia, että ne tukevat opettajankoulutuksen tavoitteita. Halutessasi tällä tavoin hyväksilukea näitä opintoja, lähetä hyväksilukuhakemus ja todistus opintoihisi sisällytettävästä suorituksesta opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajalle. Opintojaksoja mahdollisiksi pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnoiksi tarjoavat mm.:

Pedagogisen osaamisen kehittämisen opintoja voit hyväksilukea myös osaamisen tunnistamisen avulla. Voit tunnistuttaa viiden, kymmenen tai viidentoista opintopisteen verran sellaista osaamista, jota olet hankkinut työelämässä tai muissa yhteyksissä. Osaamisesi tunnistamiseksi arvioit, kuvaat ja osoitat osaamisesi erillisen ohjeen mukaisesti. Esittämäsi aineiston perusteella kouluttajasi arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta. Lomakkeet osaamisen tunnistamiseen löydät opinto-oppaan sivulta "Opintoihin liittyvät ohjeet ja lomakkeet".

 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamat opintojaksot

Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia pedagogisen osaamisen kehittämisen opintoja voi suorittaa minä tahansa opiskeluvuonna. Opintojen tarjonta muuttuu lukuvuosittain. Lukuvuonna 2018-2019 opettajakorkeakoulu tarjoaa seuraavat opintojaksot:

 

Lukuvuonna 2020-2021 tarjolla olevat opintojaksot näet täältä.