Aikataulu: 19.1. – 6.4.2018
Ohjaaja: Piia Kolho
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 19.1. ja 6.4. Jyväskylässä
Webinaarit: 9.2. ja 9.3.

Tämän opintojakson aikana perehdyt yrittäjyyskasvatuksen käsitteeseen ja keskeisiin sisältöihin omien käsitysten analyysillä, perehtymällä yrittäjyyskasvatuksen kirjallisuuteen sekä osallistumalla pienimuotoiseen yhteistyöprojektiin, jossa voit myös käytännössä kehittää oman organisaatiosi yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja. 

Vuonna 2018 opintojakso toteutetaan osittain yhdessä Jyväskylän Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Siten opintojaksolla on myös mahdollista työskennellä laaja-alaisesti yhdessä yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden kanssa.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan 19.1. – 6.4.2018.

Opintojaksoon sisältyy kaksi ohjausiltapäivää, jotka toteutetaan yhdessä Jyväskylän Yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa, ja kaksi ohjauswebinaaria sekä projektityön tekeminen.

Ohjausiltapäivät ja webinaarit ovat:

  • aloituspäivä 19.1. klo 12.15 - 16 Jyväskylässä
  • webinaari 9.2. klo 13 - 15
  • webinaari 9.3. klo 13 - 15
  • päätöspäivä 6.4. klo 12.15 – 16 Jyväskylässä

Aloitus- ja päätöspäivään osallistuminen on välttämätöntä.

Opettajakorkeakoulun opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 15 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opettajalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössään.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä valitsemasi oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön yrittäjyyskasvatukseen. Perehtyminen tapahtuu tekemällä havaintoja oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön yrittäjyyskasvatuksen toimintatavoista ja periaatteista sekä lukemalla niihin liittyviä aineistoja. Tehtävänäsi on myös arvioida niitä suhteessa yrittäjyyskasvatusta koskeviin aineistoihin ja artikkeleihin. Aineistot ovat esillä opintojakson Optima-työtilassa.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi laatimalla raportin, jossa raportoit a) havaintojesi perusteella tekemäsi arviot yrittäjyyskasvatuksen käytänteistä, sisällytä raporttiin sen viimeisenä osana itsearviointisi ja tee esitys b) yrittäjyyskasvatuksen projektityöstä. Ohjeet tähän saat opintojakson alkaessa.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.