Aikataulu: 12.1. – 20.4.2018
Ohjaaja: Markku Rissanen
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 12.1. ja 20.4. Jyväskylässä

Tällä opintojaksolla perehdyt videoiden eri hyödyntämismahdollisuuksiin ohjauksen ja itsearvioinnin tukena. Ohjaus ja arviointi ovat pedagogiikan keskiössä, joten niihin liittyvien tai niitä tukevien eri teknologioiden, sovellusten, järjestelmien sekä tiedollisen ja taidollisen osaamisen kehittäminen on tärkeää. Näiden merkitys korostuu erityisesti edessä olevien ammatillisten koulutusmuotojen ja oppimisympäristöjen muutosten tukena.  

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan 12.1. – 20.4.2018.

Opintojaksoon sisältyy kaksi ohjauspäivää, mutta muutoin ohjaus ja oppimistehtävien rakentaminen toteutuvat verkossa. Ohjauspäivät ovat:

  • aloituspäivä 12.1.2018 Jyväskylässä
  • päätöspäivä 20.4.2018 Jyväskylässä

Katso opintojakson sisältöä avaava infograafi oheisesta linkistä: https://urly.fi/NNu

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää eri videoteknologioiden, -sovellusten ja -järjestelmien mahdollisuudet ja rajoitukset ohjaamisen ja itsearvioinnin tukena tai osana. Opiskelijalla on valmiuksia ottaa käyttöön, hyödyntää ja kehittää videoteknologiaa opiskelijoiden ohjaamiseen ja osana monitahoista reflektointia omassa työssään.

Osaamisen hankkiminen

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä valitsemasi oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön videoteknologiaa hyödyntäviin ratkaisuihin, välineisiin, sovelluksiin ja järjestelmiin.

Tee havaintoja valitsemasi oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön videoteknologioiden hyödyntämiseen tähtäävistä käytänteistä ja arvioi niitä suhteessa omaan toimintaympäristöösi ja siellä toteutuvaan ohjaukseen ja reflektointiin.

Suunnittele, kokeile ja toteuta jokin videoteknologiaa hyödyntävä ohjaus tai reflektointimenetelmä käytännössä valitsemasi oppija-/opiskelija-/koulutusryhmän kanssa

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi tekemällä raportin, jossa raportoit a) havaintojesi perusteella tekemäsi arviot ohjauksessa ja/tai itsearvioinnissa käyttökelpoista videoteknologiaa hyödyntävää teknologiaa, sovellusta, järjestelmää tai käytännettä ja b) tiivistä kokeilusi tulokset esitykseen, jonka esität ja jaat sähköisesti vertaisopiskelijoille sovitulla alustalla; sisällytä raporttiin sen viimeisenä osana itsearviointisi

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.