Aikataulu: 6.11.2017 – 24.2.2018
Ohjaaja: Heli Kinnunen
Toteutus: Kokonaan verkossa

Tällä opintojaksolla kehität verkossa tapahtuvan työskentelyn valmiuksiasi ja uuden teknologian osaamistasi suunnittelemalla joko yksin, pari- tai ryhmätyöskentelynä verkossa toteutettavan opintojakson tai sovellat verkkovälineitä opetukseesi.

Verkossa tapahtuvasta työskentelystä sovitaan yhdessä opintojakson alkaessa. Opintojakson oppimistehtävänä on verkko-opintojakson suunnittelu tai verkkovälineiden hyödyntäminen omassa opetuksessa mielekkäällä tavalla sekä osallistuminen yhteisiin keskusteluihin.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa hyödyntäen erilaisia verkkovälineitä ja työskentelytapoja verkossa.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 40 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelijalla on tahto ja taito suunnitella ja kehittää sisältöjen ja menettelyjen suhteen mielekkäitä työelämänlähtöisiä oppimisprosesseja verkko-opiskeluympäristöön tai verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen sekä verkko- että sulautuvan opetuksen tarpeisiin. Hän on perehtynyt oman alansa opetussuunnitelmiin, sekä hänellä on tahto ja taito ohjata ja arvioida oppimista siten, että se mahdollistaa oppimistavoitteiden suuntaisen, oppijalähtöisen työskentelyn verkko-opiskeluympäristössä tai verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen sulautuvassa opetuksessa.

Hän kykenee oppimistavoitteiden saavuttamisen kannalta myönteiseen vuorovaikutukseen oppijoiden ja muiden asianosaisten kanssa verkkoympäristöissä ja verkkovälineillä.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä ohjatusti opintojaksoon liittyvät oppimistehtävät

Osaamisen osoittaminen

Osoitat tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen osaamisesi laatimalla opintojakson sisältämät oppimistehtävät.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimista koskevaa osaamista, uuden teknologian osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista ja reflektio-osaamista.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.