Aikataulu: 14.2. – 15.4.2018
Ohjaaja: Marja Olsonen
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 14.2. ja 28.3. Jyväskylässä

Tällä opintojaksolla pohdit erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisen haasteita ja ideoit toimivia, uusia oppimisympäristöjä yksin ja yhdessä työskennellen. Keskeisenä näkökulmana on, miten erilaisia oppimisympäristöjä voi kehittää niin, että tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät, muuntojoustavat tilat mahdollistavat tilojen monipuolisen käytön erilaisia opetusmuotoja ajatellen (yksilö- ja ryhmätyöskentely, suurryhmien opetus).

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisen ohjaamisen osaamista, oppimisympäristöosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan 14.2. – 15.4.2018.

Opintojakso toteutetaan työpajatyöskentelynä ja verkkotyöskentelynä keväällä 2018.  Jyväskylässä järjestetään kaksi ohjauspäivää 14.2. ja 28.3.2018. Niihin osallistuminen on pakollista.

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää toimivan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaa suunnitella muuntojoustavan ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän oppimisympäristön.

Osaamisen hankkiminen

 Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit keräämällä uusia oppimisympäristöjä koskevaa relevanttia tietoa sekä suunnittelemalla ohjatusti muuntojoustavan, tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän ja monimuotoisen työskentelyn mahdollistavan oppimisympäristön.

Osaamisen osoittaminen

 Osoitat osaamisesi tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista ja oppimisympäristöosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

 Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.