Aikataulu: 24.1. – 5.4.2018
Ohjaaja: Päivi Kauppila
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 24.1. ja 5.4.
Webinaarit: 13.2. ja 7.3.

Tällä opintojaksolla syvennät osaamistasi toimia yhteistyössä opiskelijan kanssa hänen koulutuksellisten ja ammatillisten valintojensa ja päätöstensä selkiyttämiseksi. Opintojakson tavoitteena on lisätä ymmärrystä uraohjauksesta ja opiskelijan urasuunnitteluvalmiuksien tukemisesta. Opintojaksolla perehdytään ohjauksen arvolähtökohtiin ja periaatteisiin, uraohjaukseen käsitteenä, päätöksentekotaitoihin urasuunnittelun tukena ja uraohjauksen menetelmiin.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, tulevaisuusosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakso toteutetaan 24.1. – 5.4.2018. Opintojakso sisältää kaksi ohjauspäivää Jyväskylässä, kaksi webinaaria ja etätyöskentelyä. Ohjauspäivät ovat 24.1.2018 ja 5.4.2018, webinaarit järjestetään 13.2.2018 ja 7.3.2018.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa tukea ohjattavan toimijuuden vahvistumista sekä hänen personallisuutensa kasvua ja kehitystä niin, että ohjattavan itsetuntemus ja päätöksentekotaidot kehittyvät. Opiskelijalla on valmiuksia tukea ohjattavan kykyä tehdä hänelle sopivia koulutuksellisia ja ammatillisia ratkaisuja koulutus- ja työuran siirtymissä.

Osaamisen hankkiminen

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla kaikkiin ohjauspäiviin ja webinaareihin sekä tekemällä opintojaksoon sisältyvän oppimistehtävän pienryhmässä.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi opintojaksoon sisältyvien ohjauspäivien ja webinaarien työskentelyn ja oppimistehtävien avulla.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

 Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, tulevaisuusosaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.