Aikataulu: 4.12.2017 – 28.4.2018
Ohjaaja: Harri Keurulainen
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 18.1. ja 19.4. Jyväskylässä

Tällä opintojaksolla perehdyt oppimisen ja osaamisen arvioinnin peruskysymyksiin ja kehität omaa arviointiosaamistasi. Arviointi on pedagogiikan keskiössä, joten siihen liittyvän tiedollisen ja taidollisen osaamisen kehittäminen on jokaiselle oppimisen ohjaamista tekevälle tärkeää.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisen ohjaamisen osaamista, reflektio-osaamista ja kehittämisosaamista

Opintojakso toteutetaan 4.12.2017 – 28.4.2018.

Opintojaksoon sisältyy kaksi ohjauspäivää, mutta muutoin ohjaus ja oppimistehtävien rakentaminen toteutuvat verkossa ja itsenäistä työtä tehden. Ohjauspäivät ovat Jyväskylässä 18.1. ja 19.4. Molempina päivinä kello 10 -16.

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää oppimisen ja osaamisen arvioinnin merkityksen ja on tietoinen oppimista tukevan arvioinnin periaatteista. Hänellä on valmiuksia kehittää arviointitoimintaansa.

Osaamisen hankkiminen

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä valitsemasi oppilaitoksen tai muun ammatillisen oppimisen yhteisön arviointia ohjaaviin asiakirjoihin sekä arviointia koskevaan kirjallisuuteen, artikkeleihin ja muihin materiaaleihin. Osaamisen hankkimiseen liittyy myös havainnointitehtävä ja oman arviointitoiminnan kehittämistehtävä.

Osaamisen osoittaminen

Tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä raportti, jossa raportoit a) havaintojesi perusteella tekemäsi arviot arviointikäytänteistä ja b) arviointikokeilusi tulokset; sisällytä raporttiin sen viimeisenä osana itsearviointisi

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, reflektio osaamista ja kehittämisosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.