Aikataulu: 1.11.2017-15.2.2018
Ohjaaja: Mika Loponen ja Marja Olsonen
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 15.11.2017 ja 31.1.2018 Jyväskylässä

Tällä opintojaksolla suunnittelet, toteutat ja arvioit erilaisia digitaalisia materiaaleja. Tutustut digitaalisiin työmenetelmiin, rakennat digitaalisen kertomuksen ja valmistat oppimateriaalia omaan opetustyöhösi.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisen ohjaamisen osaamista ja vuorovaikutusosaamista.

Opintojakso toteutetaan 1.11.2017-15.2.2018

Opintojaksoon sisältyy kaksi pakollista työpajatyöskentelypäivää. Opiskelijat toimivat yhteistoiminnallisesti pääasiassa verkossa. Opintojaksoon sisältyvät tuotokset tehdään yhdessä ryhmän kanssa. Niissä etsitään ja työstetään hyviä käytäntöjä. Tuotokset julkistetaan ryhmän kesken ja niitä arvioidaan yhdessä. Sisältöjä ovat esimerkiksi liikkuvalla kuvalla kertominen itsestä ja maailmasta sekä liikkuvalla kuvalla toteutetut oppimistehtävät. Opinnoissa työstetään myös oman alan oppimateriaalia.

Tarkemmin sisältöalueista ja ohjatusta verkkotyöskentelystä sovitaan opiskelijaryhmän ja kouluttajien kesken. Tämän opintojakson sisällöllä ja oppimistehtävillä on vahva yhteys opettajankoulutuksen muihin opintoihin.

Ohjauspäivät ovat Jyväskylässä 15.11.2017 ja 31.1.2018

Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa rakentaa digitaalisia sisältöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hän hallitsee oman alansa ilmaisun digitaalisia työmenetelmiä. Hän hyödyntää erilaisia kuvapalveluja sekä oman alansa videonjakopalveluja ja oppimateriaaleja. Valinnoissaan hän ottaa huomioon tekijänoikeudet.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit tekemällä:

  • orientaatiotehtävän, jossa opiskelija kuvaat digitaalisesti omaa ammatillista kasvuasi,
  • orientaatiotehtävän, jossa analysoit omaa lähtötasoasi valtakunnallisten ope.fi –tasojen viitoittamana,
  • oman vapaavalintaisen tuotoksen kuvilla, teksteillä ja liikkuvalla kuvalla,
  • liikkuvalla kuvalla tuotettua opetusmateriaalia,
  • fiktiivisen tai dokumentaarisen liikkuvalla kuvalla tuotetun esityksen, ja
  • vertaispalautteen ja kokoavan itsearvioinnin, jonka toteutat digitaalisesti ns. mediapalautteina.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisympäristöosaamista ja vuorovaikutusosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.