Aikataulu: marraskuu 2017-maaliskuu 2018
Ohjaaja: Kirsti Vänskä
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 27.11.2017, 20.1.2018 ja 12.3.2018 Jyväskylässä

Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi oppimisen ohjauksessa. Opintojaksossa käsitellään erilaisia ohjauksellisia lähestymistapoja oppimisprosessin eri vaiheissa sekä syvennetään osallistavia ohjausmenetelmiä. Sinulla on mahdollisuus kokeilla omassa opetustyössäsi (esim. oppimisen ohjaamisen opintokokonaisuudessa) erilaisiin ohjauksellisiin lähestymistapoihin perustuvia, oppijoita aktivoivia ja osallistavia ohjausmenetelmiä.

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: oppimisen ohjaamisen osaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista.

Opintojakso toteutuu marraskuun 2017 – maaliskuun 2018 välisenä aikana. Opintoihin sisältyy kolme ohjauspäivää Jyväskylässä:

  • maanantai 27.11.2017,
  • lauantai 20.1.2018, ja
  • maanantai 12.3.2018.

Opintojakso sisältää ohjausta osallistujien kanssa sovitulla mobiilioppimisen välineellä. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen erilaisista ohjauksellisista lähestymistavoista ja ymmärtää niiden merkityksen oppimisen ohjaamisessa. Opiskelija pystyy soveltamaan voimauttavaa ja toiminnallista ohjausta opetustyöhönsä sekä yksilö- että ryhmätasolla. Opiskelija ymmärtää tunteiden merkityksen ohjausprosessissa.

Osaamisen hankkiminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla ohjauspäiviin Jyväskylässä, tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät sekä itse- ja vertaisarvioinnit.

Osaamisen osoittaminen

Osoitat osaamisesi opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien avulla.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, vuorovaikutusosaamista, sekä kehittämisosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.